Microsoft

Dynamics 365 Human Resources (HR-Focus)

เข้าใจ เข้าถึง ได้ใจพนักงานด้วยความโดดเด่น 5 ข้อ ของ Dynamics 365 Human Resources

Microsoft Dynamics 365 Human Resources Modernize & Digitize HRM ด้วย Dynamics 365 Human Resources (HR-Focus)

ในยุคที่การค้นหา และรักษา ‘พนักงาน’ ที่ใช่ หรือ ‘Talent’ ที่ตรงใจ เป็นเรื่องที่ท้าทาย ถึงเวลาปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล บอกลา HR ที่จมอยู่กับกองเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นใบสมัคร ใบลา เอกสารการเข้าทำงาน เอกสารราชการ ฯลฯ ปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัย เพิ่ม tool การทำงานบน Digital Platform “HR Digital Transformation” ด้วยการใช้ Microsoft Dynamics 365 HR, HRM หรือ การบริหารจัดการทรัพยากรทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ที่จะเปลี่ยนกระบวนการ HRM ได้อย่างเหมาะสมกับความหลากหลายของคนในแต่ละ generation อีกทั้งใช้งาน HR-Focus ที่พัฒนาโดยบริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด ซึ่งเชื่อมต่อกับ Dynamics 365 HR, Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 SCM (AX) เพื่อให้การทำงานสะดวกง่ายดายขึ้น

เสริมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค HR Digital Transformation อย่างมั่นใจ ด้วย Microsoft Dynamics 365 HR

   HRM ยุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยี และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของพนักงาน                 ลดความผิดพลาด ด้วยโซลูชัน Microsoft Dynamics 365 HR องค์กรของคุณจะมีฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบและมากเพียงพอในการวิเคราะห์ หรือ เพียง Search & Click ก็ได้ข้อมูลครบครันทั้งฐานเงินเดือน การหักเงิน ชั่วโมงทำงาน ประกันสังคม การเลื่อนตำแหน่ง เงินได้ เงินหัก OT การลา ประกันสังคม รวมถึงรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นต่องาน HR

Microsoft Dynamics 365 HR ครอบคลุมทุกด้านประกาศหาผู้สมัคร สัมภาษณ์ ประเมินผู้สมัคร การให้คะแนนสัมภาษณ์ การนัดหมายสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประเมิน การนัดหมาย On-Board การเลื่อนตำแหน่ง ตัวชี้วัด KPIs เสริมศักยภาพให้กับพนักงานด้วยการกำหนดเส้นทางการทำงานของแต่ละคนจากข้อมูลเชิงลึก องค์กรจึงสามารถรักษาบุคคลกรที่ใช่ Talent ที่คู่ควรให้อยู่กับธุรกิจ และองค์กรได้ยาวนานยิ่งขึ้น

5 ฟีเจอร์เด็ด สุดล้ำของ Dynamics365 Human Resources

Microsoft Dynamics 365 Sales (Sales Co-pilot) เป็นระบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบสนองตัวตนของเซลส์ รองรับการทำงานในทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา ลูกค้าถามหาเมื่อไหร่ เซลส์ก็พร้อมคุยด้วยรายละเอียดครบถ้วน พร้อมปิดการขาย พร้อมช่วยทำการตลาดที่ช่วยสร้าง qualified leads

เปลี่ยน look & feel ให้กับงานด้าน HRM

touch point ที่สำคัญของสมาชิกในองค์กร ทันสมัย เข้าถึงสะดวก ครบถ้วนเรื่องบุคคล

รองรับได้หลายรูปแบบ

รองรับการบริหารจัดการในแต่ละ Generation

มีการวางแผนที่ดี

ร่วมกันสร้างแผนการเติบโต บุคลากรและองค์กรสามารถวางแผนการเติบโตร่วมกันได้

การสื่อสารที่ดี

เปิดช่องทางการสื่อสาร พื้นที่ส่วนกลางภายในที่ทุกคนแชร์ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่ทีมงานยุคใหม่ต้องการ

ทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ
ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างปลอดภัย

เพิ่มความคล่องตัวขององค์กร พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ

ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล ที่ควรจะเรียกหามาใช้งาน

  • เชื่อมต่อกับโซลูชัน HR อื่นๆ หรือ LinkedIn เพื่อสร้าง HRM Ecosystem ที่สมบูรณ์ หาพนักงานที่ใช่ บุคลากรใหม่ที่ตรงใจ เพิ่มความคล่องตัวขององค์กร
  • เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องขั้นตอนการทำงาน ทำให้ automated workflow
  • Dynamics 365 HR ทำงานบน Azure จึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัย สอดคล้องมาตรฐานในระดับสากล
  • PowerBI ช่วยวิเคราะห์เจาะลึกหลากหลายมุมมองเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Play Video

ดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Dynamics365 Human Resources

สนใจเรียนรู้โปรดักส์และโซลูชั่นเพิ่มเติมไหม?