Server

Server คืออะไรและทำไมองค์กรสมัยใหม่จึงต้องเลือกตำแหน่งที่อยู่ของ Server

ให้ปลอดภัยที่สุด

สำหรับหลายคนที่ไม่มีความรู้เรื่องไอทีมากนัก คงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ (Serverว่าจริงๆ แล้วมันคืออะไร สามารถทำอะไรได้บ้าง ในบทความนี้เราจึงจะขอนำเสนอความหมายของเซิร์ฟเวอร์ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แล้วเราสามารถนำเซิร์ฟเวอร์มาใช้อย่างไรได้บ้าง รวมทั้งทำไมหลายองค์กรในสมัยใหม่ๆ นี้มองเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราต้องทำงานกับจากที่ไหนก็ได้เช่นนี้ การทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเซิร์ฟเวอร์ที่ดีขององค์กรจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเฉพาะเรื่องไอทีเท่านั้น

ในปัจจุบันหลายบริษัทหรือองค์กรต่างนำข้อมูลต่างๆขึ้นไปฝากไว้ผ่านผู้ให้บริการ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล หรือประมวลผล Application ต่างๆ แทนที่จะเก็บข้อมูลและการประมวลผลทั้งหมดบน Storage หรือ Datacenter ภายในสำนักงานของตนเอง ซึ่งเราเรียกเซิร์ฟเวอร์ประเภทที่วางไว้ในสำนักงานนี้ว่าเป็น On-premise Server ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและประมวลผลตามความต้องการของเรานั่นเองเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ จริงๆ แล้วคำว่าเซิร์ฟเวอร์เองมีความหมายกว้างกว่านั้นมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เรามาดูนิยามของเซิร์ฟเวอร์กันเลยว่าคืออะไร 

เซิร์ฟเวอร์ (Server) ในทาง Computing คือโปรแกรม Computer หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณหรือประมวลผลตามที่ผู้ใช้หรือ Application ต้องการ และพร้อมให้บริการเมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอบริการ รองรับการให้บริการได้หลากหลายและสามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างผู้ใช้ ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ Web ServerDatabase ServerMail ServerFile ServerApplication Server และ Virtual Server เป็นต้น 

เซิร์ฟเวอร์จะแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไปที่สามารถรองรับการให้บริการและการประมวลผลขนาดใหญ่ พร้อมให้บริการผู้ใช้ได้ตลอดเวลาเมื่อมีการร้องขอหรือต้องการใช้งาน สามารถรองรัการเชื่อมต่อได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยสูงมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใน Datacenter ที่มีความน่าเชื่อถือสูง และได้รับการดูแล (Maintenance) โดยผู้มีประสบการณ์และความรู้ที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการดูแลเซิร์ฟเวอร์ประเภทต่างๆ 

line line

สนใจเรียนรู้โปรดักส์และโซลูชั่นเพิ่มเติมไหม?