บริการ

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด มีความชัดเจนว่าเราเป็นที่ปรึกษาและให้บริการ

ทั้งการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการในส่วนของ Digital Operation และ Digital IT Infrastructure ทั้งก่อนและหลังการขาย

เริ่มจากการให้บริการเก็บข้อมูลรายละเอียดการทำงาน ระบบไอทีที่ลูกค้าใช้งานอยู่ ความต้องการด้าน operation ด้าน IT เพื่อเป้าหมายบางอย่าง เช่น Digital Transformation, Process Optimization, เพิ่มความคล่องตัว ปราดเปรียวในการบริหารจัดการ (Agility), เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงาน (Efficiency), สร้างระบบการทำงานที่ทุกฝ่ายประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ platform เดียว,

การส่งมอบงานให้สำเร็จตามข้อตกลง Implement & Go-Live (Deliver) ซึ่งมีขั้นตอนที่ทำให้ลูกค้ามีโอกาสรวบรวม ตรวจสอบ สรุปความต้องการของตนเองโดยละเอียดอีกครั้ง โดยทีมงานของ ภัทร โปรเกรส จะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วเอาความต้องการเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ทำ gap analysis และนำเสนอ เพื่อออกแบบ solution ที่ธุรกิจได้ใช้งานตาม best practice และ global standard สูงสุด อีกทั้งยังเสริมความแกร่งด้วยการแปลงการทำงานแบบ manual สู่ digital สู่การทำงานแบบอัตโนมัติในทุกขั้นตอน

เมื่อ Implement สำเร็จ

ภัทร โปรเกรส จะมีการ review และส่งมอบงานให้ทีมงาน helpdesk เพื่อรับช่วงต่อในการให้บริการลูกค้า โดยทีมงาน consultant / system engineer จะยังคงเป็น buddy ให้ทีม helpdesk อีก 2 เดือน เพื่อให้บริการราบรื่นที่สุด

Helpdesk จะคอยรับเรื่อง

แก้ไขปัญหา ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปัญหานั้นมีความซับซ้อน มีผลกระทบสูง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น และมั่นใจว่าจะสำเร็จได้ด้วย teamwork ที่ทาง ภัทร โปรเกรส มี ทั้ง cloud engineer, DB expertise, application consultant, developer, และทีมผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็น sponsor