เป็นหนึ่งด้านกระบวนการ

ทำงานอัตโนมัติทางธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

We Complete Your Art
of Doing Business

ภัทร โปรเกรส พร้อมช่วยคุณสร้าง Theory + Art ที่เป็น
กลเม็ดเด็ดพรายให้เป็นกลยุทธ์จุดแข็ง และเปลี่ยนการทำงาน manual สู่ Digital

จุดแข็งของเรา

Referent sites จำนวนมากการันตีผลงานการ implement & services ให้ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด ทั้งด้าน Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365, Network, & Security. & Security. อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลในระดับโลก เช่น Microsoft Worldwide Partner Award, Microsoft Inner Circle (2012, 2013, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 หนึ่งเดียวในเอเซีย และ หนึ่งใน 79 บริษัททั่วโลก)

Microsoft Dynamics 365

ระบบ ERP ที่ประสานงานทุกส่วนงานให้เป็นหนึ่งอย่างอัตโนมัติ และอัจฉริยะ ซึ่งมาพร้อมกับ AI ที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา ลดต้นทุน ลดทรัพยากรในการทำงาน do less, gain more.

CISA

(Cloud, Infrastructure (network), Security, & Application) บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด ช่วยลูกค้าสร้าง Business Continuity Plan ทำงานได้ 24×7 และ compliance กับมาตรฐานระดับโลก รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Outsource Services

เป้าหมายสำคัญของการบริการของ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด คือ ช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างราบรื่น ตรงเวลา ตรงจุด ตรงใจ บริษัทฯ มี helpdesk team ทั้งในส่วนของ Dynamics 365, LS Retail, Microsoft 365, & Network

eCommerce Business Solution

สร้างยอดขายให้เติบโตทั้ง off-line & on-line รวบทุกๆ ช่องทางการขายสู่ eCommerce website ขององค์กร

Solutions เฉพาะธุรกิจ (Unique Business Solutions)

กิจกรรมล่าสุด

สมัครรับข่าวสารของเรา

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทเรา
ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางอีเมลของท่าน