Cloud

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันจากทุกที่

ในการขับเคลื่อนการตลาด การขาย และการบริการเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้ลูกค้าแต่ละรายส่งสินค้าและบริการอย่างเฉพาะเจาะจงตรงตาม lifestyle ของแต่ละบุคคล

Cloud storage

บริการคลาวด์ คือ บริการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ และทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อนำมาใช้งาน โดยที่เราไม่ต้องลงทุนซื้อทั้ง Hardware และ Software ไม่ต้องวางระบบ network เอง เพราะ ผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลระบบ network ให้ผู้ใช้งาน เป็นการลดต้นทุนและลดความยุ่งยากในการอัพเกรดระบบอีกด้วย และผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลบนคลาวด์ได้หลากหลายอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ, Tablet, Notebook

ในมุมมองของธุรกิจ บริการคลาวด์จะเป็นบริการที่ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบ cloud เป็นการจ่ายตามการใช้งานจริง ซึ่งตอบโจทย์สำหรับการใช้บริการในระยะเวลาสั้นๆ ในการใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น หากความต้องการใช้งานมีมากขึ้นก็สามารถซื้อเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องอัพเกรดระบบให้ยุ่งยาก และยังช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายด้านไอทีที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการตัดปัญหาค่าใช้จ่ายแฝง เช่น ค่าไฟฟ้าสำหรับระบบ hardware การจ้างผู้ดูแลระบบมาดูแลทั้งระบบ network และ hardware อีกด้วย ดังนั้น ประโยชน์ที่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมถึงสถาบันการศึกษาจะได้รับ คือ ลดต้นทุนทั้งทางด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลทางด้านไอทีของผู้ใช้งานและลดความยุ่งยากทางด้านไอที จึงสมควรใช้การบริการคลาวด์

Microsoft Azure

Microsoft Azure เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สร้างขึ้น พัฒนาและบริหารโดย Microsoft ซึ่งบริการทั้งหมดจะให้บริการภายในศูนย์ข้อมูล (Data center) ของ Microsoft ที่กระจายอยู่ทั่วโลก รองรับการใช้งาน ในรูปแบบ IaaS(Infrastructure as a Service) และ Paas (Platform as a Service)

 

Huawei Cloud

Huawei Cloud เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการคลาวด์จากบริษัท Huawei ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมระดับโลก Huawei Cloud นำเสนอบริการคลาวด์ที่หลากหลายและครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในทุกขนาด

 

SiS Cloud

SiS Cloud Services ให้บริการบนศูนย์ข้อมูล 2 แห่ง ได้แก่ Interlink IDC และ Genesis Data Center ซึ่งผ่านมาตรฐาน Tier 3 Data Center ทั้งด้าน Design และ Facility ศูนย์ข้อมูลทั้งสองมีการเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ความเร็วสูง รองรับการสำรองและกู้คืนระบบในกรณีที่ไซท์หลักได้รับความเสียหาย

Nutanix Cloud Infrastructure

มาพร้อมกับความสะดวกในการใช้งานคล้ายกับ SAN สามารถขยาย capacity & performance ได้ตามความจำเป็นของธุรกิจ และสามารถเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูงในการจัดการฐานข้อมูล ที่สำคัญมีความปลอดภัยสูง รับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ทั้งการเข้ารหัสข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและการ recovery ข้อมูลอัตโนมัติ

สนใจเรียนรู้โปรดักส์และโซลูชั่นเพิ่มเติมไหม?