บทความ

บทความล่าสุด

การใช้ AI, Generative AI กับธุรกิจ Business Use Cases

มื่อธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล บนโลกดิจิทัล ทำให้การทำงานแบบดั้งเดิม…

อ่านเพิ่มเติม

BPC Greeting Jan-June 24

บทความดีๆ จาก ภัทร โปรเกรส

BPC Greeting 2023

บทความดีๆ จาก ภัทร โปรเกรส

BPC Greeting 2022

บทความดีๆ จาก ภัทร โปรเกรส

การใช้ AI, Generative AI กับธุรกิจ Business Use Cases

มื่อธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล บนโลกดิจิทัล ทำให้การทำงานแบบดั้งเดิม...

BPC Greeting 2019 – 2021

บทความดีๆ จาก ภัทร โปรเกรส

Dynamic 365 Business Centralเหมาะกับธุรกิจแบบไหน ?

มื่อธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาล บนโลกดิจิทัล ทำให้การทำงานแบบดั้งเดิม...

การปรับตัวเข้าสู่ Mass personalized ด้วย Microsoft Dynamics 365

นำเข้าเข้าใจยุทธศาสตร์ธุรกิจธุรกิจค้านุญาตการค้าระหว่างประเทศตลาดออนไลน์ วิสัยทัศน์ธุรกิจ งบประมาณส่งเสริมการทดสอบตลาดโฆษณา...

เทรนด์ธุรกิจระดับ GLOBAL ที่จะทำให้ บริษัทไปต่อได้ในปี 2021 ในแวดวง…

ในแวดวงธุรกิจปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้บริหาร/เจ้าของธุรกิจ มักต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน ยิ่งช่วงการระบาดของ COVID-19...