กิจกรรมล่าสุด

ภัทร โปรเกรส สนับสนุนงบ ให้กับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

ประชุมแผนงาน

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

ท่องเที่ยวประจำปี

กิจกรรมเพื่อสังคม