Blog

บทความเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics 365

พร้อมไหม? กับการติดตั้ง Microsoft Navision หรือ Microsoft Dynamics 365 Business Central เพื่อต่อยอดธุรกิจ   

                           

Microsoft Dynamics 365 Blog 3                                Microsoft Dynamics 365 Blog 4 

                             Microsoft Dynamics 365 Blog 5                                   Microsoft Dynamics 365 Blog 6                            

                         

บทความเกี่ยวกับ LS Retail 

Resilience เป็นคำสำคัญและโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตโควิด ชีวิตและธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ต้องมี Resilience ยืดหยุ่น ล้มแล้วลุก อึด ถึก ทน เป็น DNA ที่ต้อง upgrade อย่างปัจจุบันทันด่วน

Resilience DNA version ใหม่ของธุรกิจค้าปลีกคือ

  1. Digital must become frictionless. ไหลลื่นทุกท่วงท่า และช่องทาง ทั้งการขาย omni channel - offline & online ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็ว เสถียร ง่าย รวมทั้ง รูปแบบการรับสินค้า click and collect หลากหลายวิธีการการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและประหยัดที่สุด digital marketing - blog, review, influencer, website, advertisement เพื่อความมั่นใจสูงสุดในการตัดสินใจซื้อ เช่น Nike ยอดขายที่จีนในช่วงปิดเมืองเพิ่มขึ้น ทุกๆ สัปดาห์ลูกค้าเข้าใช้บริการ home fitness apps for free เพิ่มขึ้น 80% และที่สำคัญ คือความสะดวกง่ายดายในการชำระเงิน ทุกช่องทางต้องสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า
  2. Stock availability must be visible to consumers. ลูกค้าต้องการสั่งสินค้าหลายๆ รายการจากร้านๆ เดียวมากกว่าต้องไปหลายๆ ร้าน อีกทั้งลูกค้าต้องการเห็นจำนวนสินค้าในสต๊อกที่เป็นจริง ส่งสินค้าได้ ไม่ใช่ตัดสินใจแล้วเพิ่งจะแจ้งว่าไม่มีสินค้า ต้องส่งล่าช้า หรือแนะนำสินค้าทดแทน
  3. You need multiple delivery and pick-up options. ลูกค้าต้องการความปลอดภัย ลดหรือต้องไม่สัมผัสใดๆ เลย เป็นวิถีใหม่ของลูกค้า การบริการจัดส่งจึงเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจเลือก และเป็นโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับธุรกิจ หลายบริษัทเปิดธุรกิจใหม่ เช่น US Bakery Panera เปิดบริการจัดส่งสินค้าในช่วงที่ร้านค่าเฟ่ของเขาต้องหยุดขาย และหลายบริษัทจับคู่กับคู่ค้า เช่น บริษัทขายรองเท้า DSW กลายเป็นคู่ค้ากับ Hy-Vee เชนร้านขายของชำ
  4. You need to build resilience in the supply chain. วิกฤตทำให้ผู้ค้าปลีกตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบรายงานเชิงวิเคราะห์มี BI เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการจัดซื้อสินค้า ควรจะมีสต๊อกเท่าไหร่ จึงจะทันต่อสถานการณ์ เป็นบทเรียนที่บอกว่าอนาคตผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการแบบรวมศูนย์ และความสามารถในการคาดการณ์ที่ดีกว่า รู้ก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร และมีแผนในการรับมือกับความต้องการสินค้าและบริการที่พุ่งขึ้นอย่างเฉียบพลันได้ดีขึ้น
  5. The role of stores must be redefined. แม้ที่ผ่านมาผู้ค้าปลีกจะเห็นความสำคัญของ digital มากแต่ก็ไม่มากพอต่อการเร่งรีบสร้างช่องทางขายแบบ omni channel ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ต้องรุก เร่งในการสร้าง omni-channel เพื่อรองรับพฤติกรรม ลูกค้าไม่ต้องการเดินทางไปซื้อที่ร้าน หรือหากไปก็จะใช้เวลาในร้านไม่นาน ผู้ค้าปลีกที่เข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้สูงสุดเท่านั้นจึงจะอยู่รอด ขณะนี้มีการทดลองเปลี่ยนหน้าร้านเป็นศูนย์กระจายสินค้า พนักงานจะเตรียมสินค้าไว้รอลูกค้ามารับ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ ระบบ operation ที่สามารถปรับตามความเปลี่ยนแปลง และสลับปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการทำงานในทุกช่องทางต้องสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจัดการให้ตรงจุด ตรงใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


Next Normal ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง ความคาดหวังของลูกค้าก็ยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ค้าปลีกที่พุ่งเป้าไปที่การสร้างประสบการณ์และตอบสนองต่อลูกค้าด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และใส่นวัตกรรมในช่องทางการขายมากพอดีพอเท่านั้นจึงจะผูกใจลูกค้าได้เหนียวแน่น.

 

Greeting from Bhatara Progress