HR-Focus

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

HR-Focus ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ยืดหยุ่น เปิดรับการทำงานร่วมกับ application อื่นๆ เพื่อสร้างระบบการทำงานที่เป็นอัตโนมัติและอัจฉริยะ รวมถึงการเชื่อมต่อกับ device ต่างๆ

HR-Focus เพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์แบบ ระบบบริหารงานบุคคลที่ช่วยฝ่ายบุคคลทอดสะพานให้คุณบริหารบุคคลากร Gen X, Gen Y ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกับ Microsoft Dynamics 365 HR, LinkedIN, LinkedIN – Talent, Microsoft Dynamics 365 F&O, Microsoft Dynamics 365 Business Central, PowerBI คุณสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มากขึ้นอย่างอิสระ รวมถึงการทำงานร่วมก device ต่างๆ เช่น face recognition, scan เป็นต้น ที่สำคัญคือ การทำงานในยุค work from anywhere HR-Focus มีระบบที่ช่วยให้ทีมงาน check-in ได้ แจ้งความเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก คุณจึงมั่นใจได้ว่า HR-Focus จะเป็นกำลังสนับสนุนคุณในการบริหาร HR ในยุค Digital & New Normal ได้อย่างดี

คุณสมบัติของ HR-Focus

Employee Self Services

ระบบที่ออกแบบเพื่อ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการร้องขอ
และการอนุมัติ พนักงานสามารถบันทึกขอลางาน ขอทำโอทีขอเปลี่ยนกะ ขอแลกกะ
Check in ลงเวลา แทนการสแกนนิ้ว พร้อมระบบการอนุมัติตามสายงาน หรือข้ามสายงานได้หลายระดับ ยังสามารถทำงานบน On-web or Online ผ่าน Smart Phone , Tablet ได้ หรือหากต้องการให้พนักงานบันทึกข้อมูลด้วยตนเองแบบง่ายๆ ด้วยระบบจอสัมผัส ก็สามารถเลือกใช้งานบน i3S ได้

Employee Module

จัดเก็บข้อมูลพนักงานที่ครอบคลุมทุกรายละเอียด เช่น ประวัติ, ที่อยู่, การฝึกอบรม, สวัสดิการ, ภาษี, ผลงาน, ประสบการณ์ ฯลฯ รองรับการคำนวณเงินโบนัสแบบอัตโนมัติ ตามอายุงาน หรือตามเกรด รวมถึงยังสามารถโอนย้ายข้อมูลทันทีเมื่อเปลี่ยนรหัส

 

Time Attendance 

การกำหนดเวลาในการทำงาน กะ (shift) รูปแบบวันหยุด และตาราง (แผน) การทำงานได้ไม่จำกัด สามารถวางแผนกำลังพล รองรับการทำงานแบบควบกะ กะข้ามวัน และโอทีข้ามวันได้ คำนวณค่าแรง/ค่ากะ/ค่าโอที/ขาด ลา สาย/เบี้ยขยัน  รองรับอัตราการจ่ายค่าโอทีตามกฎหมาย

 

On Mobile  

พนักงานสามารถ Check in ลงเวลา แทนการสแกนนิ้ว พร้อมแสดง Location ณ สถานที่จริงได้ แสดงข้อมูลประวัติพนักงาน รูปถ่าย และอื่นๆ ได้ แสดงข้อมูลสรุปจำนวนวันการมาทำงาน การสายสะสม การลาสะสมขาดงานสะสม ปฎิทินแสดงการแจ้งเตือน วันหยุดประจำปีและวันหยุดพนักงาน การมาทำงาน ขาด ลา มาสายได้ สามารถบันทึกใบขอโอที ใบลาได้ สามารถแสดงสถานะของเอกสารที่รออนุมัติ อนุมัติหรือไม่อนุมัติได้สามารถแสดงกราฟจำนวนชั่วโมงการทำโอทีตามอัตราและแบบสรุปได้ สามารถแสดงกราฟจำนวนชั่วโมงการลา ตามประเภทการลาได้

 

          

          https://youtu.be/_mKWAOYV2vM                                  https://youtu.be/0hkTNg8yMvU                                     https://youtu.be/Nu-CKO2tCs    

 

                https://youtu.be/HzqnWRAl7nE