Microsoft Dynamics 365 Field Service

บริการเสร็จจบในครั้งเดียว

Dynamics 365 Field Service ช่วยให้การมอบหมายงานถูกที่ถูกเวลาถูกคนงานสำเร็จเร็วไม่ยืดเยื้อ


บริการก่อนปัญหาจะเกิด

ลูกค้าไม่ต้องโทรมาเรียกบริการระบบจะใช้IoT sensors เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาผ่านremote ก่อนที่ลูกค้าจะต้องโทรมาแจ้งหรือโทรมาโวย

เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจด้วยIoT data คุณสามารถปรับรูปแบบธุรกิจจากการให้บริการตามตารางเวลาเป็นการไปดูแลตามข้อกำหนดการบำรุงรักษาเช่นจำนวนชั่วโมงจำนวนครั้งซ่อมบำรุงตามจำนวนชั่วโมงที่เครื่องจักรนั้นๆทำงาน

เห็นภาพรวมของสินทรัพย์ลูกค้าสร้างคุณภาพงานบริการให้เหนือความคาดหมายได้ด้วยDynamics 365 Supply Chain และField service ซึ่งจะช่วยกำหนดSLA หรือทำงานตามSLA ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาจึงจัดการป้องกันบำรุงรักษาก่อนปัญหาจะเกิดเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการระบบจะทำการสื่อสารนัดหมายอัตโนมัติทั้งเสียงและข้อความ

รู้จริงเรื่องลูกค้าด้วยการสอบถามความคิดเห็นความรู้สึกด้วยMicrosoft Power Automate และปรับปรุงการบริการด้วยคำแนะนำจากAI และการแจ้งเตือนการแยกประเภทงานบริการจากIoT

จัดตารางการใช้ทรัพยกรอย่างชาญฉลาด

 

มอบหมายงานให้ฝ่ายบริการอย่างเหมาะสม ตามประสบการณ์และตารางงานการจัดตารางจะจัดเองหรือใช้AI หรือผสมรูปแบบกันก็ได้

การทำงานผสานระหว่างField Service and Customer Service จะช่วยลดต้นทุนด้านoperation เช่นการจัดการกับworkflow การแจ้งเคสด่วนให้ผู้ให้บริการในพื้นที่

ใช้ทุกทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการจัดงานโดยคำนึงถึงพื้นที่ใกล้เคียงเวลาเดินทางการจัดตารางการใช้งานอุปกรณ์คนเมื่อมีการเลื่อนนัดหรือทำงานเกินเวลาที่กำหนดยกเลิกเห็นตารางว่างของแต่ละทรัพยากรเห็นว่าใครอยู่ใกล้กับเคสที่เกิดขึ้นด่วนระบบจะตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้

มั่นใจได้ว่าแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ “ต้นทาง”

ทำงานร่วมกับAR ได้วิศวกรจึงเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้คู่มือการจัดการแต่ละขั้นตอนได้ในขณะที่ให้บริการ

ทีมงานบริการสามารถช่วยกันทำงาน ผ่านระบบvideo call ได้หัวหน้ากับลูกน้องผู้ชำนาญการกับนายช่างหน้างาน

เป็นmobile appที่อำนวยความสะดวกให้ทีมงานบริการสามารถจัดงานจัดตารางเวลาทำงานเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเก็บภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับงานนั้นๆได้ตรวจสอบติดตามข้อมูลต่างๆได้และสามารถสื่อสารถึงทีมงานถึงลูกค้าได้ทั้งผ่านวีดีโอและเสียงได้

มี Bots ที่ช่วยแบ่งเบางานด้วยการตอบคำถามวิธีการจากคู่มือได้