Microsoft Dynamics 365 Business Central

จัดการทุกธุรกิจให้เป็นระบบอย่างอัตโนมัติด้วย Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central คือระบบใหม่ล่าสุดที่พัฒนาจาก Microsoft Dynamics NAV เป็นระบบ ERP ที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Office จึงง่ายต่อการใช้งาน รองรับทั้ง server base, cloud base และทำงานได้ผ่าน web และ mobile ผู้ใช้จึงใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยธุรกิจสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆ ซื้อง่ายขายคล่องในทุกช่องทาง
 

Microsoft Dynamics 365 Business Central

เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในการสร้างช่องทางการค้าให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ข้อแตกต่างระหว่าง Dynamics 365 Business Central และ Microsoft Dynamics Nav

Dynamics 365 Business Central คือ

Microsoft Dynamics 365 Business Central หรือ Dynamics 365 BC คือชื่อใหม่ของ Microsoft Dynamics NAV และเป็น version ใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการสร้างระบบการทำงานที่ทุกระบบรวมอยู่ภายใต้ศูนย์กลาง “Dynamics 365 Business Central”

เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบจะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting & Finance ทุกแผนกทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน ข้อมูลเดียวกัน จึงลดความผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ รองรับหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีกซึ่งจะทำงานร่วมกับ LS Retail ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถปรับระบบให้รองรับความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจนั้นๆ

Microsoft Dynamics Navision หรือ Dynamic Nav คือ

Microsoft Dynamics Navision คือ ระบบ ERP ที่ทำงานอยู่บน server base

Microsoft Dynamics Navision เป็นสถาปัตยกรรมแบบ server base แต่ Dynamics 365 BC เป็นทั้ง server base และ cloud base ทำงานได้ยืดหยุ่นกว่าด้วย Microsoft PowerApp ที่ช่วยให้การโปรแกรมความต้องการเพิ่มง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังต่อเชื่อมกับ application อื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น HR, LinkedIN, Adobe Sign เป็นต้น Microsoft Dynamics Nav version 2018 เป็น version สุดท้าย Microsoft Dynamics NAV ยังสามารถต่อ AEP ได้ตามปกติ หรือหากต้องการ upgrade ต้อง upgrade เป็น Microsoft Dynamics 365 Business Central เท่านั้น ตามข้อมูลใน Road Map Microsoft Dynamics 365 BC เริ่มเข้ามาแทนที่ Microsoft Dynamics NAV ตั้งแต่ปี 2018 

Dynamics 365 Business Central ช่วยพัฒนาธุรกิจคุณได้อย่างไร?

เป็นผู้ช่วยด้านการเงิน (Financial Management)

Dynamics 365 Business Central หรือ Dynamics Navision สามารถช่วยด้าน Financial Management ได้ดี ช่วยให้ฝ่ายการเงินของบริษัท คาดการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลระบบบัญชีได้ถูกต้อง รวมไปถึงการรายงานที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย Microsoft Power BI ยิ่งไปกว่านั้น มี Dashboard ช่วยให้ทุกคนเข้าใจข้อมูลผ่านการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดต่างๆ ได้ทันที พร้อมกับเปรียบเทียบรายงานด้านบัญชี การเงินในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญไม่ต้องกังวลเรื่อง Audit เพราะ Dynamics 365 Business Central ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสรรพากรประเภท ค.

 

Inventory Management, Supply Chain management & Logistics Management

การจัดการสินค้า เป็นส่วนที่ต้องประสานงานกับหลายแผนกตลอดเวลา และต้องได้ข้อมูลที่แม่นยำ การจัดการสินค้าผ่าน Dynamics 365 Business Central ประกอบด้วย การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ การประสานงานกับการจัดการขนส่ง (Logistics Management) ทำให้การบริการจัดการสินค้าที่มีอยู่หลายแห่งนั้นสามารถอัพเดตข้อมูลสินค้า ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงกันได้ทันที ข้อมูลจึงไม่คลาดเคลื่อน ช่วยลดขั้นตอนงาน Operation

  • Inventory Management การจัด การสินค้าคงคลัง Dynamics 365 Business Central ให้ข้อมูลการจัดเก็บทั้งปริมาณ และ การเคลื่อนไหวของสินค้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณการสั่ง การเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสขาย ลดต้นทุนการเก็บรักษา และลดปัญหาสินค้าหมดอายุ อีกทั้งยังสามารถแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือร่วมกับระบบการขาย online ที่ช่วยทำให้ผู้ซื้อมีข้อมูลตามต้องการ และเชื่อใจในการตัดสินใจซื้อ

  • Supply Chain Management การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มความปราดเปรียวให้กับธุรกิจ ทั้ง wholesale, retail, manufacturer สามารถทำงานร่วมกันจัดการ supply chain การจัดการคลังสินค้าเพื่อลดจำนวนวัตถุดิบ และสินค้าที่ต้องเก็บ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดต้นทุน Dynamics 365 Business Centralสามารถแสดงผลข้อมูลเชิงลึกของสินค้าคงคลัง เพื่อการดำเนินงานต่างๆ เช่น วัตถุดิบใดที่จำเป็นต้องสั่งซื้อเพิ่ม ลดจำนวน โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือยกเลิกการผลิตของฝ่าย Supply Chain Management ที่มีการรองรับ Feature ของ Microsoft Dynamics  เพื่อระบุ Lot Tracking, Barcode และ RFD อย่างชัดเจน

  • Logistics Management การประสานงานกับการจัดการขนส่ง ระบบNavision หรือ Dynamics 365 Business Central ช่วยจัดการการขนส่ง รับรองการจัดการสายรถ ตารางและเส้นทางการจัดส่งสินค้า โดยการจัดการระบุเส้นทางที่เร็วที่สุดหรืออัตราที่ถูกสุดสำหรับการจัดส่ง ผ่านระบบการคำนวณค่าขนส่ง ตามระยะทางได้จริง รวมไปถึงระบบการคำนวณปริมาณของสินค้า เพื่อกำหนดน้ำหนักและจำนวนสินค้ากับขนาดของรถขนส่ง รวมถึงเชื่อมต่อระบบออกใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งผลิตขาเข้าและขาออก

ด้านการขายและบริการลูกค้า

Dynamics NAV หรือ Dynamics 365 Business Central เป็นตัวช่วยเซลส์ ทั้งการเพิ่มจำนวนลูกค้าและยอดขาย รองรับรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ทุกส่วนงานทั้งจัดซื้อ จัดส่ง คลังสินค้า บริการ เชื่อมต่อกับฝ่ายขายได้ทั้งหมด ช่วยให้เซลส์ทำงานได้อย่างคล่องตัว เซลส์สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการดูสต๊อกสินค้า จะส่งสินค้าเร็วที่สุดได้วันไหน การดูประวัติการสั่งซื้อ ราคา ของแถม จำนวนการสั่งซื้อเพื่อการขายให้ได้จำนวนมากขึ้น ระบบยังช่วยกำหนดราคาขายให้แตกต่างในแต่ละช่วงเวลา เขต ช่องทางการขาย ระบบช่วยให้เซลส์ทำใบเสนอราคา เปลี่ยนรายละเอียด และติดตามการนำเสนอได้สะดวกมากขึ้น Dynamics 365 BC จึงเป็นระบบที่ช่วยให้ธุรกิจพร้อมทำเงิน เซลส์พร้อมทำงาน ทุกฝ่ายทำงานอย่างเป็นระบบอย่างอัตโนมัติ

ในส่วนของแผนกบริการ Dynamics NAV หรือ Dynamics 365 Business Central จะเน้นการจัดการเงื่อนไขการให้บริการ (SLA = service level agreement) สัญญาการให้บริการ และการรับประกันสินค้า ทุกขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่การรับเรื่อง การตรวจสอบ และการให้บริการ รวดเร็วสะดวกตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ลดความหงุดหงิด เพิ่มความประทับใจ

 

ทำไมต้องเลือก Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dyn365 BC) กับ Bhatara Progress

Dynamics NAV คือ Microsoft Dynamics 365 Business Central ในปัจจุบัน เป็นระบบ ERP ที่ช่วยคุณทำธุรกิจในยุค Digital ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ทุกระบบงานทั้ง operation และ บัญชีการเงิน จะทำงานอยู่บนระบบเดียวกัน ผู้ใช้จะเข้าทำงานผ่าน Role Center และงานจะถูกส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ ทุกส่วนงานจะทำงานอย่างเป็นระบบ ประสานงานการทำงานอย่างอัตโนมัติ

 

ภัทร โปรเกรส มีความเชี่ยวชาญในการ implement Microsoft Dynamics 365 Business Central ด้วยความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Dyn365 BC และความต้องการของธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรม เรามีทีมงานประจำที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องคุณจึงมั่นใจได้ว่าทุก features & functions ใหม่ๆ จะได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อธุรกิจของคุณ ทั้งการ implement ตลอดถึงการบริการหลังการขายที่ “ตรงเวลา ตรงจุด ตรงใจ”

ภัทร โปรเกรส ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบการทำงานให้องค์กร มีความรอบรู้หลากหลายธุรกิจ มีทีมงานที่เป็นของบริษัทเองทั้ง consultant, programmer, data scientist, และ system engineer ที่ชำนาญทั้งการจัดการบน virtualization, HCI, และ Cloud บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการ design, deploy, deliver ระบบงานที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ได้ทุกเวลา ซึ่งช่วยให้การจัดการเชิงรุกเฉียบแหลม และฉับไว ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ การันตีด้วยรางวัลมากมายตลอดเวลากว่า 26 ปี พร้อมทั้ง success stories ที่ลูกค้าได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และการให้บริการของบริษัทฯ นั้น “ตรงเวลา ตรงจุด ตรงใจ”

Download File Microsoft Dynamics 365 Business Central