Microsoft Dynamics 365 Business Central

10 Nov 22 :  Seinar Dynamics 365 BC virtual meeting ลงทะเบียน ที่นี่

จัดการทุกธุรกิจให้เป็นระบบอย่างอัตโนมัติด้วย Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central คือระบบใหม่ล่าสุดที่พัฒนาจาก Microsoft Dynamics NAV เป็นระบบ ERP ที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Office จึงง่ายต่อการใช้งาน รองรับทั้ง server base, cloud base และทำงานได้ผ่าน web และ mobile ผู้ใช้จึงใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยธุรกิจสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆ ซื้อง่ายขายคล่องในทุกช่องทาง
 

Microsoft Dynamics 365 Business Central

เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในการสร้างช่องทางการค้าให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ข้อแตกต่างระหว่าง Dynamics 365 Business Central และ Microsoft Dynamics Nav

Dynamics 365 Business Central คือ

Microsoft Dynamics 365 Business Central หรือ Dynamics 365 BC คือชื่อใหม่ของ Microsoft Dynamics NAV และเป็น version ใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการสร้างระบบการทำงานที่ทุกระบบรวมอยู่ภายใต้ศูนย์กลาง “Dynamics 365 Business Central”

เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายมุมมองอย่างครบถ้วน จากศูนย์กลางการทำงานของระบบจะเชื่อมโยงไปทุกแผนกทั้ง Sale, Purchase, Service, Operation, และ Accounting & Finance ทุกแผนกทำงานร่วมกันบนระบบเดียวกัน ข้อมูลเดียวกัน จึงลดความผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ รองรับหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีกซึ่งจะทำงานร่วมกับ LS Retail ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ค้าปลีกชั้นนำทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถปรับระบบให้รองรับความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจนั้นๆ

Microsoft Dynamics Navision หรือ Dynamic Nav คือ

Microsoft Dynamics Navision คือ ระบบ ERP ที่ทำงานอยู่บน server base

Microsoft Dynamics Navision เป็นสถาปัตยกรรมแบบ server base แต่ Dynamics 365 BC เป็นทั้ง server base และ cloud base ทำงานได้ยืดหยุ่นกว่าด้วย Microsoft PowerApp ที่ช่วยให้การโปรแกรมความต้องการเพิ่มง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังต่อเชื่อมกับ application อื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น HR, LinkedIN, Adobe Sign เป็นต้น Microsoft Dynamics Nav version 2018 เป็น version สุดท้าย Microsoft Dynamics NAV ยังสามารถต่อ AEP ได้ตามปกติ หรือหากต้องการ upgrade ต้อง upgrade เป็น Microsoft Dynamics 365 Business Central เท่านั้น ตามข้อมูลใน Road Map Microsoft Dynamics 365 BC เริ่มเข้ามาแทนที่ Microsoft Dynamics NAV ตั้งแต่ปี 2018 

Dynamics 365 Business Central ช่วยพัฒนาธุรกิจคุณได้อย่างไร?

เป็นผู้ช่วยด้านการเงิน (Financial Management)

Dynamics 365 Business Central หรือ Dynamics Navision สามารถช่วยด้าน Financial Management ได้ดี ช่วยให้ฝ่ายการเงินของบริษัท คาดการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลระบบบัญชีได้ถูกต้อง รวมไปถึงการรายงานที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย Microsoft Power BI ยิ่งไปกว่านั้น มี Dashboard ช่วยให้ทุกคนเข้าใจข้อมูลผ่านการนำเสนอภาพรวมและรายละเอียดต่างๆ ได้ทันที พร้อมกับเปรียบเทียบรายงานด้านบัญชี การเงินในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญไม่ต้องกังวลเรื่อง Audit เพราะ Dynamics 365 Business Central ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสรรพากรประเภท ค.

 

Inventory Management, Supply Chain management & Logistics Management

การจัดการสินค้า เป็นส่วนที่ต้องประสานงานกับหลายแผนกตลอดเวลา และต้องได้ข้อมูลที่แม่นยำ การจัดการสินค้าผ่าน Dynamics 365 Business Central ประกอบด้วย การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ การประสานงานกับการจัดการขนส่ง (Logistics Management) ทำให้การบริการจัดการสินค้าที่มีอยู่หลายแห่งนั้นสามารถอัพเดตข้อมูลสินค้า ตรวจเช็คสินค้าให้ตรงกันได้ทันที ข้อมูลจึงไม่คลาดเคลื่อน ช่วยลดขั้นตอนงาน Operation

 • Inventory Management การจัด การสินค้าคงคลัง Dynamics 365 Business Central ให้ข้อมูลการจัดเก็บทั้งปริมาณ และ การเคลื่อนไหวของสินค้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณการสั่ง การเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสขาย ลดต้นทุนการเก็บรักษา และลดปัญหาสินค้าหมดอายุ อีกทั้งยังสามารถแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือร่วมกับระบบการขาย online ที่ช่วยทำให้ผู้ซื้อมีข้อมูลตามต้องการ และเชื่อใจในการตัดสินใจซื้อ

 • Supply Chain Management การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มความปราดเปรียวให้กับธุรกิจ ทั้ง wholesale, retail, manufacturer สามารถทำงานร่วมกันจัดการ supply chain การจัดการคลังสินค้าเพื่อลดจำนวนวัตถุดิบ และสินค้าที่ต้องเก็บ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดต้นทุน Dynamics 365 Business Centralสามารถแสดงผลข้อมูลเชิงลึกของสินค้าคงคลัง เพื่อการดำเนินงานต่างๆ เช่น วัตถุดิบใดที่จำเป็นต้องสั่งซื้อเพิ่ม ลดจำนวน โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือยกเลิกการผลิตของฝ่าย Supply Chain Management ที่มีการรองรับ Feature ของ Microsoft Dynamics  เพื่อระบุ Lot Tracking, Barcode และ RFD อย่างชัดเจน

 • Logistics Management การประสานงานกับการจัดการขนส่ง ระบบNavision หรือ Dynamics 365 Business Central ช่วยจัดการการขนส่ง รับรองการจัดการสายรถ ตารางและเส้นทางการจัดส่งสินค้า โดยการจัดการระบุเส้นทางที่เร็วที่สุดหรืออัตราที่ถูกสุดสำหรับการจัดส่ง ผ่านระบบการคำนวณค่าขนส่ง ตามระยะทางได้จริง รวมไปถึงระบบการคำนวณปริมาณของสินค้า เพื่อกำหนดน้ำหนักและจำนวนสินค้ากับขนาดของรถขนส่ง รวมถึงเชื่อมต่อระบบออกใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งผลิตขาเข้าและขาออก

ด้านการขายและบริการลูกค้า

Dynamics NAV หรือ Dynamics 365 Business Central เป็นตัวช่วยเซลส์ ทั้งการเพิ่มจำนวนลูกค้าและยอดขาย รองรับรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ทุกส่วนงานทั้งจัดซื้อ จัดส่ง คลังสินค้า บริการ เชื่อมต่อกับฝ่ายขายได้ทั้งหมด ช่วยให้เซลส์ทำงานได้อย่างคล่องตัว เซลส์สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการดูสต๊อกสินค้า จะส่งสินค้าเร็วที่สุดได้วันไหน การดูประวัติการสั่งซื้อ ราคา ของแถม จำนวนการสั่งซื้อเพื่อการขายให้ได้จำนวนมากขึ้น ระบบยังช่วยกำหนดราคาขายให้แตกต่างในแต่ละช่วงเวลา เขต ช่องทางการขาย ระบบช่วยให้เซลส์ทำใบเสนอราคา เปลี่ยนรายละเอียด และติดตามการนำเสนอได้สะดวกมากขึ้น Dynamics 365 BC จึงเป็นระบบที่ช่วยให้ธุรกิจพร้อมทำเงิน เซลส์พร้อมทำงาน ทุกฝ่ายทำงานอย่างเป็นระบบอย่างอัตโนมัติ

ในส่วนของแผนกบริการ Dynamics NAV หรือ Dynamics 365 Business Central จะเน้นการจัดการเงื่อนไขการให้บริการ (SLA = service level agreement) สัญญาการให้บริการ และการรับประกันสินค้า ทุกขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่การรับเรื่อง การตรวจสอบ และการให้บริการ รวดเร็วสะดวกตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ลดความหงุดหงิด เพิ่มความประทับใจ

 

ทำไมต้องเลือก Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dyn365 BC) กับ Bhatara Progress

Dynamics NAV คือ Microsoft Dynamics 365 Business Central ในปัจจุบัน เป็นระบบ ERP ที่ช่วยคุณทำธุรกิจในยุค Digital ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ทุกระบบงานทั้ง operation และ บัญชีการเงิน จะทำงานอยู่บนระบบเดียวกัน ผู้ใช้จะเข้าทำงานผ่าน Role Center และงานจะถูกส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ ทุกส่วนงานจะทำงานอย่างเป็นระบบ ประสานงานการทำงานอย่างอัตโนมัติ

 

ภัทร โปรเกรส มีความเชี่ยวชาญในการ implement Microsoft Dynamics 365 Business Central ด้วยความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Dyn365 BC และความต้องการของธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรม เรามีทีมงานประจำที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องคุณจึงมั่นใจได้ว่าทุก features & functions ใหม่ๆ จะได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อธุรกิจของคุณ ทั้งการ implement ตลอดถึงการบริการหลังการขายที่ “ตรงเวลา ตรงจุด ตรงใจ”

ภัทร โปรเกรส ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบการทำงานให้องค์กร มีความรอบรู้หลากหลายธุรกิจ มีทีมงานที่เป็นของบริษัทเองทั้ง consultant, programmer, data scientist, และ system engineer ที่ชำนาญทั้งการจัดการบน virtualization, HCI, และ Cloud บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการ design, deploy, deliver ระบบงานที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ได้ทุกเวลา ซึ่งช่วยให้การจัดการเชิงรุกเฉียบแหลม และฉับไว ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ การันตีด้วยรางวัลมากมายตลอดเวลากว่า 26 ปี พร้อมทั้ง success stories ที่ลูกค้าได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และการให้บริการของบริษัทฯ นั้น “ตรงเวลา ตรงจุด ตรงใจ”

ทำธุรกิจต้องมีฝีมือเป็นเรื่องแน่นอน แต่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น Business model ที่สุดจะประหลาดขายติดลบ จัดส่งฟรี มีของราคาถูกและรีวิวดีๆ มาแย่งความสนใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้าไปจากคุณ พฤติกรรมการซื้อเอาแน่นอนไม่ได้ วิกฤตต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักธุรกิจต่างก็ย้ำกับตัวเองทุกวิกฤตมีโอกาส แต่อย่างว่าล่ะโอกาสสมัยนี้มาเร็วจบเร็ว โอกาสที่คุณต้องเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น ดังนั้นนอกจากฝีมือแล้ว อะไรล่ะที่จะทำให้คุณเห็นและทำได้ก่อน ถ้าไม่ใช่ Technology ทั้ง Business Application: ERP, Customer Engagement (CRM), HRM, eCommerce Platform, Sales Insight, Customer Insight, AI (Artificial Intelligence), BI (Business Intelligence), ML (Machine Learning) และความสามารถในการจัดการระบบ Supply Chain อย่างปราดเปรียว แหลมคม ทุกฝ่ายประสานงานเป็นหนึ่งอย่างอัตโนมัติ และอัจฉริยะ Automatic Workflow รวมถึงปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น “Resilient” อย่างสะดวกด้วย Tool set ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติ no-code, low-code, headless, automate, common data ซึ่งทั้งหมดต้อง “AI Powered” เพื่อให้ธุรกิจดำเนินอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่องและในทุกสถานการณ์

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ทดลองจนมั่นใจว่าเทคโนโลยี และ Solutions ที่เราได้เลือกสรรเหมาะสมกับธุรกิจสมัยใหม่ ตอบโจทย์ทั้งปัจจุบันและรองรับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และ แผนการขยายตัวขององค์กร ช่วยองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องจักร เวลา ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร

Technology & Solutions ที่คัดสรรมีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น มีประโยชน์อย่างชัดเจนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ รองรับทุกส่วนงานอย่างอัตโนมัติ “end-to-end business” “end-to-end service” ปรับเปลี่ยนได้ง่าย รองรับมาตรฐานระดับโลก GDPR, PDPA, HIPPA, Risk management, Security, Information Processing, Data Reliability, เป็นต้น และที่สำคัญเป็นที่ยอมรับของสรรพากร และบรรษัทบริหารตลาดหลักทรัพย์ SET


Microsoft Dynamics365 Business Central (Dynamics365 BC)

Dynamics365 BC คือ application ด้าน Enterprise Resource Planning (ERP) ภายใต้ตระกูล Microsoft Dynamics 365 ใช้งานร่วมกับ Microsoft 365, Office365, Power BI ได้โดยไม่ต้องมี API และยังมาพร้อมความสามารถของ Power Platform,Power Automate ที่ช่วยให้การพัฒนา การสร้าง app ตามความต้องการสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า no-code, low-code

 

Figure 1: Outlook Integration -1


Figure 2: Outlook Integration - 2

Dynamics365 BC มีความยืดหยุ่น ปราดเปรียว ใช้ง่ายรองรับรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ Work from Anywhere และ Any-device: iOS, Android, Web (Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox, Chrome) Web Client, Tablet Client, Phone Client

 
Figure 3 support any apps and devices

Dynamics 365 BC รองรับทุกส่วนงานทั้งซื้อ ขาย สต๊อก บัญชีการเงิน งานบริการ งาน project (Job) การประกอบชิ้นส่วน และการผลิตแบบไม่ซับซ้อน

 

 

Financial & Accounting: Manage cash, assets, and banking

Supply chain, and operations: Track and manage your inventory, assemble, order and vendor

Sales and Service: Manage contacts, sales opportunities, and service contract (including digital sign and workflow)

Project management: Create estimates, track projects, manage capacity, including Microsoft Teams – working collaboratively among company, partner, and customer

Business intelligence and Reporting: Get a 365-degree view of business and make informed decisions

Dynamics365 BC Architecture

Microsoft พัฒนา Dynamics365 BC ให้มีคุณสมบัติหลากหลายที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่ม Trading, Wholesale, Retail, Consultant, Service, Rental, Logistics, Property เป็นต้น แต่ละธุรกิจสามารถใช้คุณสมบัติมาตรฐานที่มากักบ Dynamics365 BC ได้โดยไม่จำเป็นต้อง customize หรือหากต้องการคุณสมบัติการทำงานเฉพาะด้าน (Vertical Solution) สร้างความแตกต่างในการดำเนินการ (Operation) ก็สามารถทำได้อย่างสะดวก เพราะ Dynamics365 BC เป็นระบบเปิดที่พร้อมจะเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่สำคัญมาพร้อมกับ tool set ใหม่ๆ ที่ทำให้การพัฒนาต่อเติมเพื่อรองรับ ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมขีดความสามารถให้ตอบสนองกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้มากขึ้น  

 

Figure 5-Dynamics365 - Intelligent Platform

Dynamics365 BC สามารถใช้งาน Office 365 จากในระบบได้เลย เช่น ใช้งาน Excel ส่ง email โดยไม่ต้องปรับหน้าจอไปมา สร้าง workflow ได้อย่างไม่จำกัด ตอบสนองความต้องการของ user ได้ด้วยการสร้างระบบงานย่อยๆ ด้วย PowerApps เช่น ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ โดยให้ Bot ทำงานแทน อีกทั้งยังสามารถดึงดาต้า และข้อมูลทั้ง structure data และ unstructured data (ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ text เป็นต้น) มาทำการวิเคราะห์ร่วมกัน และใช้ AI, ML เพื่อขยายผลสู่การสร้างระบบการทำงานอัจฉริยะ การทำนายแนวโน้มในอนาคตได้ถูกต้องยิ่งๆ ขึ้น
 

Dynamics365 BC ช่วยให้การซื้อ ขาย ปราดเปรียว ยืดหยุ่น รองรับทั้งการขายผ่าน Web commerce (eCommerce) / Social Commerce / Chat Commerce และ offline หรือที่เรียกว่า Omnichannel approach การเชื่อมต่อการทำงานให้เป็นระบบเดียวกันภายใต้ platform เดียว “Unified Platform” ที่สำคัญเมื่อ Dynamics365 BC เชื่อมต่อกับ Adobe Cloud Commerce ก็จะติดปีกการขายทั้งการขายผ่านยังสามารถจัดการการขายข้ามประเทศ ข้ามการขายทุก business model ได้อย่างสะดวก B2B, B2C, D2C, B2D2C เป็นต้น ภายใต้ระบบ back-end เดียวกัน

การบริการจัดการกลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า การแยกกลุ่มสินค้า แยกกลุ่มลูกค้า การสร้าง product catalog ร่วมกัน การตั้งราคาตามกลุ่มการขาย การสร้าง campaign การ update ข้อมูลสินค้า (item) ราคา และ สต๊อก สามารถทำได้ real time หรือตามเวลาที่กำหนด

การผลักดันการขายด้วยการติดตาม pipeline ไม่เพียงพอในยุคที่ลูกค้ามีหลายช่องทางยิ่งขึ้นในการเลือกซื้อ การเปรียบเทียบ มีกำลังการต่อรองมากขึ้น จะมีโอกาสปิดการขายได้สำเร็จจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น ตั้งแต่การวางและปรับกลยุทธ์ในทุกไมล์ของการขาย การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การหาลูกค้า สินค้า ราคา โปรโมชั่น การ update และ track การขาย การนำเสนอในสิ่งที่ต้องมั่นใจว่าต้อง “ตรงจุด ตรงใจ ตรงเวลา” ต้องแม่นยำเพราะโอกาสสุดท้ายคือสุดท้าย ไร้โอกาสแก้ตัว และเมื่อลูกค้าเลือกแล้วขั้นตอนหลังการขายก็ต้อง “แน่น” ทั้งการเปิด invoice การ pick pack deliver ต้องส่งถึงลูกค้าตามสัญญา ทั้งกระบวนการต้องสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ได้


Figure 6-Customers analysis

 

Microsoft Dynamics365 มาพร้อมกับ Sales Insight, Customer Insight, Power BI, และ AI คุณจึงมั่นใจว่าคุณจะมีข้อมูลพร้อมมากๆ ในการกระตุ้นการขายในทุกๆ ขั้นตอน และตอบสนองอารมณ์ของลูกค้าอย่างเท่าทัน นำมาซึ่ง “Order”

ที่โดดเด่นอีกส่วนหนึ่งคือ การทำงานร่วมกันของ Microsoft Dynamics365 BC และ LS Retail เติมความได้เปรียบในการจัดการการค้าปลีก การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกสินค้า การสะสมแต้ม การได้รับส่วนลด การใช้คูปอง รวมถึงความสะดวกรวดเร็ว ณ จุดชำระเงิน การเชื่อมต่อการทำงานระหว่าง front-end และ back-end อย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลการทำงาน real time ลดความผิดพลาดเรื่องสต๊อก เพิ่มความแม่นยำในการเติมสินค้า ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ข้อมูลการขายในแต่ละ item ข้อมูลการขายในแต่ละช่วงเวลา และ promotion อย่างละเอียด เพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกในการสร้างกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสินค้า ลูกค้า และเวลาให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนอง personalize marketing และ mass marketing ได้เช่นเดียวกัน

ในภาวะที่ความต้องการของลูกค้ามีความเหวี่ยงสูง อีกทั้งปัญหาสินค้าขาดแคลน logistics มีปัญหาทำให้องค์กรต้องทำการคาดการณ์เรื่องการขาย sales,  inventory เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขาย และ cashflow มากขึ้น เพิ่มรอบในการ “หมุนเงิน” ได้ดีขึ้น ความสามารถในการคาดการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มทำให้ผู้บริหาร “รู้ก่อน” (Proactive Forecast) ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี้ เพราะ Dynamics365 BC ทำงานร่วมกับ Azure Machine Learning Studio

 

Figure 7: Proactive Forecast by Azure ML

 

Figure 8: Sales & Inventory Forecast

Figure 9: Cashflow forecast

Dynamics365 BC “Insight report” เพียงหน้าจอหลักหน้าจอเดียวก็รวม performance ของทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายซื้อ การจ่ายเงิน การเก็บเงิน สต๊อก ดังภาพตัวอย่าง เช่น ยอดขายในรอบ 3 เดือน ยอดขายคาดการณ์จาก sales pipeline การขาย การซื้อที่รออนุมัติ จำนวนเงินที่ต้องจ่าย จำนวนเงินที่จะรับ ลูกค้า top 5 เป็นต้น

 

Figure 10: Insight Report

User สามารถ click จากหน้าจอเพื่อทำงานต่อ และดูรายละเอียดลึกๆ ดูที่มาที่ไปของตัวเลขได้โดยตรงจากหน้าจอนี้อย่างสะดวก หน้าจอนี้สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการดูแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนั้นผู้บริหารก็สามารถกำหนดการเห็นข้อมูลตามความสำคัญและจำเป็น ทุกข้อมูลสามารถ update real time ได้ นับได้ว่า Dynamics365 มาพร้อมกับ visibility ที่มีประโยชน์กับ user และผู้บริหารอย่างแท้จริง

 

Figure 11: Finance Report    

Microsoft Dynamics365 BC - Jobs

Dynamics365 BC Jobs สามารถบริหารจัดการ Jobs ที่เก็บเงินแบบเหมา (fixed-price jobs) และ ราคาแบบอิงเวลาและรายการวัสดุ (time-and-materials jobs) ซึ่งมีคุณสมบัติสังเขป ดังนี้

 • Set up ข้อมูล job ได้อย่างรวดเร็วจาก wizard ใส่ time sheet, job journal
 • สร้างแผนการทำงานจากหลายๆ tasks และ จัดกลุ่ม tasks ได้ กำหนดงบประมาณให้แต่ละ task
 • Update jobs ได้อย่างสะดวกจาก role center ทั้ง job ใหม่ และ job ที่ยังดำเนินอยู่
 • สามารถคัดลอกงบประมาณจาก job หนึ่งไปยังอีก job หนึ่ง และ setup ราคา วัสดุ เวลา การออก invoice ตามสัญญาที่ตกลงสำหรับ job นั้นๆ ได้
 • สามารถดูรายงาน work in progress และ งานที่สามารถเก็บเงินได้
 • สามารถเสนอราคา และส่ง email ถึงลูกค้าได้ จากระบบ job โดยตรงในกรณีที่มีงานเพิ่ม
 • รองรับ multiple currencies ในหนึ่ง job

 

Figure 12: Dynamics365 BC- Job setup

Microsoft Dynamics365 BC – Service Management

เริ่มจากเงื่อนไขการรับประกัน สัญญาการให้บริการที่ทำกับลูกค้าแต่ละราย สามารถ import เข้าสู่ระบบ BC ได้อัตโนมัติ การจัดการเรื่อง Preventive maintenance จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ ตรงเวลา ตรงจุด ตรงใจ ได้ยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดเรื่องเวลานัดหมาย อะหลั่ยที่ต้องใช้เปลี่ยน หรือ รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องทำการบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาต่างๆ มี Service level agreement อย่างไร กี่ชั่วโมงทำการ หรือ กี่วันทำการ รวมถึงการให้บริการ ad-hoc การแก้ไขเมื่อมีปัญหา ทั้งแบบ on-site, remote ระบบ Dynamics365 BC – Service management มีfunctions หลากหลายที่มีประโยชน์ที่ฝ่ายบริการต้องใช้อย่างแน่นอน

 • ตารางการโทรหาลูกค้า และสร้าง service order
 • ติดตามสถานะของ service order งานยัง pending, ปิด job, อื่นๆ
 • ติดตาม part และ supplies ที่ต้องใช้ในการเข้าไปบำรุงรักษา และ แก้ไขปัญหา เพื่อคนจะได้ไปพร้อมกับสิ่งจำเป็น
 • การมอบหมายงานให้ทีมงานตามทักษะ ความเชี่ยวชาญ และตารางว่าง
 • การคิดต้นทุน การออกใบประเมินราคา ใบเสนอราคา
 • การออก invoice ได้ตรงจากระบบ
 • สร้าง platform สัญญาบริการ
 • รายงานการให้บริการรายเดือน หรือ แต่ละช่วงเวลา

 

 

เมื่อต้องเสนองานบริการ เสนอให้ลูกค้าต่อสัญญา รายงานการให้บริการ การใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญมาก Dynamics365 BC ช่วยคุณบันทึกการให้บริการ การแจ้งบริการเข้าสู่ระบบอย่างสะดวกรวดเร็ว  ทำรายงาน สรุปรายงานในแต่ละเดือนได้ เพื่อให้ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ เข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้อง ตรงกัน ไม่ใช่ “รู้สึกว่าบ่อย หรือ รู้สึกว่าหายๆ กันไป” อีกทั้งระบบมีการออกใบเสนอราคาค่าบริการเมื่อใกล้หมดสัญญา และ งานใดที่อยู่นอกเหนือ SLA นอกเงื่อนไข ระบบจะทำการออกใบเสนอราคาค่าบริการ และส่งเมล์ได้จากระบบอัตโนมัติ Dynamics365 BC – Service management ช่วยเพิ่มคุณภาพงานบริการ สร้าง customer experience ที่น่าประทับใจให้ผู้รับบริการ ยุคนี้งานบริการนำ ใช้เลย!

Download File Microsoft Dynamics 365 Business Central