Security

ระบบ security และ backup ข้อมูล รวมถึง Storage Area Network (SAN) เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

Back-upการ back up จะมีทั้งส่วน application ที่ใช้ backup เช่น Veritas Backup Exec, Veeam Backup ที่ช่วยให้ความมั่นใจในการ backup ทั้งการตั้งเวลา เวลาที่ใช้ การตรวจสอบความเรียบร้อย การบีบอัดข้อมูล ที่สำคัญต้องสะดวกในการทดสอบการ recover และการ recover เมื่อจำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของ device ที่ใช้ในการ backup ก็จำเป็นต้องมีมากกว่า 2 ช่องทาง SAN, server,tape, portable hard disk, และ cloud

ภัทร โปรเกรส ให้บริการทุกรูปแบบ ส่วนแบรนด์ที่แนะนำ เช่น IBM, Dell, HP, Lenovo, Azure, Huawei, SiS Cloud

ส่วน portable hard disk ไม่ค่อยเหมาะกับธุรกิจ เพราะ บอบบางและเสี่ยงเกินไป ข้อมูลเสียหาย หรือ สูญหายอย่างง่ายดาย ไร้ร่องรอย แต่เหมาะกับใช้ส่วนตัว สะดวกรวดเร็ว พกพาได้

Firewallปราการแรกต้องแข็งแกร่ง เติมวัคซีนใหม่ๆ ตลอดเวลา และต้องมี “ตาทิพย์” ตรวจสอบ กักกันอาชญากรในคราบแขกผู้คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว ไม่กีดขวางการทำงานของผู้ใช้งาน และจะต้องบันทึกทุกการใช้งานของทุกคน ทุก device ที่ต่อเชื่อมกับ internet ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ฯ

Fortinet, HillStone, Paloalto, Sonic Wall, Sophos

Antivirusจุดล่อแหลมที่กระจายไปทั่วองค์กร ก็คือ ผู้ใช้งาน เพราะเป็นทั้งผู้รับ และ super spreader ผู้ใช้งานและ device ของทุกคนจึงควรต้องได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน เพื่อรับมือกับอันตรายที่มาจากทาง social, mobile app, website, USB, เอกสารแนบ และ link ที่มาจากทางอีเมล์ ได้อย่างเท่าทัน

Kaspersky, ESET, NOD, BitDefender

Storage Area Network (SAN)SAN เป็นทางเลือกในการเก็บ และ backup ข้อมูลที่ได้รับความไว้วางใจและเลือกใช้สูงมาก เพราะตอบโจทย์เรื่องการทำ BI, ML, AI ที่ต้องการทั้งความสามารถในจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ และความเร็ว การซื้อ SAN จึงมิใช่แค่การดูเรื่อง hard disk, Raid แต่ต้องมีความเข้าใจประเภทของ data, การเติบโตของ data, ความเร็วและความถี่ที่ต้องการ backup, การบีบอัดข้อมูล, เวลาที่จะสามารถทำการ backup ได้, เวลาที่ยอมรับได้หากระบบล่ม รวมถึง software ที่ช่วยในการกวาด และเรียกข้อมูลเป็นต้น

ภัทร โปรเกรส จะช่วยจัดการเรื่อง SAN อย่างละเอียดรอบคอบการใช้ SAN ต้องอยู่ภายใต้นโยบายการเก็บข้อมูลของบริษัท และต้องสัมพันธ์กับมาตราฐานต่างๆ ทางธุรกิจ SAN เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆ กับ ERP ที่ต้องตอบโจทย์ปัจจุบัน รองรับอนาคต ERP ก่อให้เกิดการ input ข้อมูล SAN เป็นตัวเก็บข้อมูล ทั้ง ERP และ SAN จะเป็นตัวต่อที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ นำสู่การสร้าง AI

ภัทร โปรเกรส มีความเข้าใจ และเชี่ยวชาญทั้งด้าน SAN และ ERP เราจึงสามารถออกแบบทั้งสองส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อธุรกิจของคุณ