รู้จักธุรกิจ B2B คืออะไร? แตกต่างกับธุรกิจ B2C อย่างไร?

รู้จักธุรกิจ B2B คืออะไร? แตกต่างกับธุรกิจ B2C อย่างไร? พร้อมแนะนำ B2B platform commerce ที่เหมาะกับตลาดในปัจจุบัน - H1

Meta: B2B หรือ Business-to-Business คืออะไร? ต่างจาก B2C หรือ Business-to-Customer อย่างไร? พร้อมวิธีเลือกใช้ B2B commerce platform ปี 2022 ให้เหมาะกับตลาด

ด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเศรษฐกิจของโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล ต้องยอมรับว่า รูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันมักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เพื่อทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีโมเดลธุรกิจเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น B2B, B2C และ B2B2C ดังนั้นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้ว ในบทความนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับธุรกิจ B2B คืออะไร? B2Cคืออะไร? Business-to-Business และ  Business-to-Customer แตกต่างกันอย่างไร? พร้อมแนะนำ B2B platform ปี 2022 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่!

โมเดลธุรกิจ B2B คืออะไร? - H2

Business-to-Business หรือ B2B คือ การทำธุรกิจขายสินค้า หรือบริการจากเจ้าของธุรกิจหนึ่งสู่อีกเจ้าของธุรกิจหนึ่ง พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ การทำธุรกิจ ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันเอง เป็นธุรกิจ e-commerce ที่มีความสัมพันธ์แบบยาวนาน เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ นำสินค้า หรือบริการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือการผลิตสินค้า และบริการต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงการนำไปใช้เพื่ออุปโภค หรือบริโภคเอง

โมเดลธุรกิจ B2C คืออะไร? - H2

Business-to-Customer หรือ B2C คือ การทำธุรกิจขายสินค้า หรือบริการจากเจ้าของธุรกิจหนึ่งสู่ผู้บริโภคโดยตรง พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ การทำธุรกิจ ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภครายบุคคล ซึ่งเป็นธุรกิจ e-commerce ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ระยะสั้น นั่นคือ ร้านค้าทำการลิสต์รายการสินค้า และทำการขายสินค้ารูปแบบออนไลน์ โดยผู้บริโภคจะเข้ามาเลือกซื้อตามความชื่นชอบ จากนั้นก็จะมีการซื้อสินค้าเกิดขึ้น และจากไปอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายสินค้า หรือร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น

ธุรกิจ B2B กับตลาด Ecommerce มีแนวโน้มเป็นอย่างไร? H2

จากสถิติในปี 2563 พบว่าธุรกิจ B2B มีการขยายตัวถึงร้อยละ 18.7 โดยคาดการว่าอัตราการเติบโตรายปีแบบผสม (CAGR) ของตลาด B2B แบบ ecommerce ช่วงเวลาระหว่างปี 2563 ถึง 2571 จะสูงถึง 18.7% ซึ่งมากกว่าธุรกิจ B2C กว่าเท่าตัวหากเทียบกับมูลค่าโดยรวมทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการทำธุรกิจผ่านระบบ E-commerce มีส่วนช่วยให้ธุรกิจขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการซื้อขายสินค้า และบริการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังทำให้เกิด Brand awareness และเป็นช่องทางที่ช่วยให้ลูกค้าได้เห็นสินค้า และบริการของบริษัทได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ส่วน B2B commerce ก็สามารถตอบโจทย์ของการทำธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดี หรือซื้อสินค้า หรือบริการซ้ำ (Customer Loyalty) ได้เช่นเดียวกัน หากสินค้า และบริการของธุรกิจได้รับผลตอบรับที่ดีก็สามารถเซ็นสัญญาทำการซื้อขายสินค้า และบริการในระยะยาวร่วมกันได้ โดยบริษัทจะต้องมีการเตรียมตัว ดังนี้

  1. จัดทำเว็บไซต์ B2B commerce ของบริษัท ประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดสินค้า หรือบริการ รูปภาพ หรือวีดีโอประกอบ ราคา ขั้นตอนการชำระเงิน รวมทั้งมาตรฐานการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยด้วย
  2. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทด้วยการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัท มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง หรือรางวัลที่ได้รับ การร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท ฯลฯ เป็นต้น
  3. เนื่องจากธุรกิจ B2B เป็นธุรกิจที่มีการจัดซื้อในปริมาณที่มากกว่า บริษัทควรพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ฟังก์ชั่นตัวกรองค้นหาสินค้า การอัพเดทสินค้าคงคลังแบบ Real Time ฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล เป็นต้น
  4. จัดทำโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดในการซื้อสินค้า และบริการจำนวนมาก ๆ รวมทั้งช่องทางในการชำระเงินที่หลากหลาย
  5. มีการกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และชัดเจน สามารถตรวจสอบแท็กสถานะสินค้าได้แบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์

B2B commerce platform ในปัจจุบัน - H2

B2B platform ที่สามารถทำการซื้อขายระบบ Ecommerce ได้นั้น สามารถทำได้ผ่าน e-Marketplace ซึ่งเป็นตลาดกลางที่มีฐานลูกค้ารองรับเป็นจำนวนมาก มีมาตรการในการคัดกรองลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มที่เลือกใช้ ที่เรารู้จักกันดี เช่น Alibaba ถือว่าเป็น B2B Marketplace เพื่อขายส่งสินค้าหลากหลายชนิด เน้นไปที่การซื้อขายสินค้าในปริมาณมาก ๆ ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถซื้อขายได้แบบอิสระทั่วโลกอีกด้วย

Adobe commercesoftware ที่เหมาะสมกับ B2B business model - H2

Adobe commerce นับว่าเป็น B2B platform ที่น่าจับตามอง เนื่องจากโมเดลธุรกิจ B2B มีความซับซ้อนมากกว่าโมเดลธุรกิจแบบอื่น ๆ โดยผู้ซื้อจะเป็นลูกค้าระดับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ร่วมกันทำสัญญาในระยะยาว เน้นในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ซื้อในปริมาณมาก ๆ แต่จะไม่มีการซื้อแบบถี่ ๆ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ จึงควรใช้แพลตฟอร์มที่มีการจัดการที่ดีนั่นเอง

 

Adobe commerce ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Magento อยู่ภายใต้การพัฒนาของ Adobe โดยเป็นแพลตฟอร์ม CMS Open source ที่มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับโมเดลธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีความซับซ้อนในการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการสั่งซื้อ จึงมีหน้า Dashboard สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแพลตฟอร์มของบุคคลที่ 3 เพื่อให้การใช้งานตอบโจทย์ของเจ้าของธุรกิจทั้งสองฝ่ายได้ดีกว่า

เหตุผลที่ Adobe commerce เหมาะกับการทำโมเดลธุรกิจแบบ B2B เนื่องมาจากตัวแพลตฟอร์มเองนั้นรองรับลูกค้าแบบหลาย tier หรือลูกค้าที่มีหลายระดับ สามารถทำ dynamic shop เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในแต่ละระดับ รวมทั้งสามารถออกใบเสนอราคาได้โดยไม่ต้องอาศัย 3rd party software ข้อดีอีกข้อคือสามารถ integrate เข้ากับ erp และ invetory ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ได้ ทำให้สะดวกในการตัดสต็อคสินค้าต่างๆ

จากตัวอย่างฟีเจอร์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ Adobe commerce เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจ B2B แต่ก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ b2c ได้เช่นกัน

สรุป

การทำธุรกิจ B2B หรือ Business-to-Business เพื่อให้ตอบโจทย์ของเจ้าของธุรกิจทั้งสองฝ่าย จะต้องมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของบริษัท สินค้า และบริการที่ครอบคลุม ตรงกับความต้องการของคู่ค้า การที่มีเครื่องมือ หรือ B2B Commerce Platform ที่ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานลงได้ ก็จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของผู้ทำธุรกิจทั้งสองฝ่าย อย่าง Adobe commerce นอกจากจะช่วยทำให้ประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้าทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ไม่ว่าระบบหลังบ้าน หรือระบบหน้าบ้านก็ยังเหมาะกับยุคปัจจุบัน และโลกยุคดิจิตอลที่กำลังเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อีกด้วย

Resource: https://serpwatch.io/blog/b2b-marketing-stats/