Microsoft Dynamics 365 SCM & Finance for Live Farming Industry

Microsoft Dynamics 365 SCM & Finance for Live Farming Industry

คนจำนวนมากคิดว่าการเกษตร เป็นธุรกิจครอบครัว ทำเพลินๆ ฝากชีวิตไว้กับธาตุทั้ง 4 เติบโตและทำเงินยาก แต่ในความเป็นจริง ในหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจเกษตรเติบโตเร็วมากทั้งผัก ผลไม้ ฟาร์มโค ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ต่างก็ขยายธุรกิจกันอย่างรวดเร็ว สมดังที่ว่า ประเทศไทยเป็นครัวของโลก

 

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด ได้ออกแบบ solutions สำหรับธุรกิจฟาร์มไก่โดยเฉพาะ เป็นการประยุกต์ขีดความสามารถของ Microsoft Dynamics 365 SCM & Finance ให้รองรับกับระบบการทำงานในฟาร์ม ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปถึงการขาย เก็บเงิน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

ภัทร โปรเกรส ใช้วิธีการประยุกต์ความสามารถของ Microsoft Dynamics 365 แทนการ customize เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และเพิ่มความสะดวกในการต่อยอดธุรกิจ ยิ่ง customization น้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งสะดวกในการ upgrade และ migrate ในอนาคตยิ่งขึ้น เช่น การ set up ค่า parameter ต่างๆ ด้วยระบบ 100% ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลใดๆ ในแต่ละโรงเรือนสามารถทำจากระบบได้ทั้งหมด เป็นการช่วยให้ลูกค้า transform การทำงานแบบ analog สู่ digital ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ระบบจึงช่วยผู้ใช้ลดงาน ลดความยุ่งยาก ลดการคีย์ข้อมูล ซึ่งทำให้เสียเวลา ช่วยให้ทีมงานทุกคนสามารถติดตามงานกันได้อย่างทุกเวลา  ที่สำคัญช่วยองค์กรให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพมากพอในการวิเคราะห์ เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในทุกๆ ส่วนงาน ช่วยให้ผู้บริหารผลักดันธุรกิจให้รุดหน้า พัฒนาตรงจุด ทันเวลา เห็นโอกาสในบางจุด บางจุดก็ต้องระมัดระวัง

Microsoft Dynamics 365 SCM & Finance for Live Farming Industry ที่ ภัทร โปรเกรส ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น มีคุณสมบัติโดดเด่น ดังนี้

  • ประยุกต์การบริหาร shopfloor planning สู่การบริหารโรงเลี้ยงลูกไก่ โรงฟักไข่ และ โรงปลดระวางไก่ เป็นต้น
  • การจัดการ Raw Material, BOM สู่การจัดการ อาหาร ยา วัคซีน และ อื่นๆ
  • การบริหาร inventory ทั้งในส่วนของ raw materials การจำแนกประเภท item การกำหนด min / max
  • การกำหนด min / max เพื่อการวางแผนในการจัดซื้อ ป้องกันไม่ให้ธุรกิจเสียหายจาก item ที่มี expired date และการแบก stock ในบาง item
  • การบริหาร stock ไข่ ลูกไก่ แม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไก่ ในแต่ละโรงเรือน เพิ่มประสิทธิผล

    

  • เชื่อมต่อกับ IoT
  • ปรับระบบการทำงานให้มีมาตรฐาน และก้าวสู่ modern smart farm
  • มีข้อมูลและรายงานเชิงวิเคราะห์มากมายทั้งสำหรับประดับปฏิบัติการ และผู้บริหาร

 

นอกจากนี้ ภัทร โปรเกรส ยัง implement ร่วมกับระบบ vertical solutions เช่น A#QR (QR code system), A#ePay (ePayment) และอื่นๆ ตามความจำเป็นและประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ

A#QR ทุกๆ ขั้นตอน ระบบจะ issue QR ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ความถูกต้องในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการ transfer, การเบิก, การรับ ข้อมูลในส่วนของ item จำนวน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่ต้องมีการบันทึกซ้ำ และเป็นข้อมูลเดียวกันตลอดการทำงานตั้งแตต้นทาง ถึง ปลายทาง ลดงาน ลดวลา ลดต้นทุน ลดความผิดพลาด ส่งผลให้กำไรเพิ่ม คนทำงานพึงพอใจ บริษัทเดินหน้าทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

A#ePay ขั้นตอนในการทำจ่าย การตรวจสอบ รวมถึงการโอน เป็นงานละเอียดอ่อน ใช้เวลานาน ผิดพลาดได้ง่าย ระบบ A#ePay ตอบโจทย์ในจุดนี้ด้วยหลักการจาก from PO to Payment (Bank Transfer automatically) ภัทร โปรเกรส ได้พัฒนา format และ transfer method ตามที่แต่ละธนาคารกำหนด ทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น ที่สำคัญการโอนเงินตามมาตรฐานของธนาคารเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการหลอกลวง การโขมยข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ลดงาน ลดเวลา ลดความผิดพลาด.

 

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management& Finance ระบบที่ประสานทุกหน่วยงานให้เป็นหนึ่งอย่างอัตโนมัติ และอัจฉริยะ เป็น End-to-end solution เพียง platform เดียวสามารถจัดการทุกงานได้ครบถ้วน คล่องตัว ปราดเปรียว ยืดหยุ่น และปลอดภัย ทำงานผ่าน Azure Cloud ทำให้อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ รองรับการขยายธุรกิจ การขยายสาขา รองรับมาตรฐานสำคัญๆ ในแต่ภูมิภาคของโลกได้ทั้งหมด เช่น GDPR, HIPPA, BACC, etc.

บริหารทุกหน่วยงานในองค์กร ซื้อ ขาย สต๊อก ผลิต ขนส่ง บัญชี การเงิน รายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร รองรับทุกธุรกิจทั้ง trading, modern trade, wholesale, agriculture, automotive, construction & property, Consumer package goods, energy, food, packaging, rubber, services, wood factory, etc.

MicrosoftDynamics 365 ทำงานร่วมกับ Microsoft 365 อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ทีมงานทุกคนประสานงานกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แชร์ข้อมูลและประชุมกันได้ผ่าน Teams ซึ่งสามารถเข้าถึงการทำงานใน Microsoft Dynamics 365

เพิ่มศักยภาพของ core business สร้างจุดแข็ง สร้างจุดแตกต่าง ด้วยการออกแบบระบบการทำงานด้วย Microsoft Power Platform “codeless tool” ทำให้การพัฒนา application พิเศษต่างๆ สามารถทำได้สะดวกขึ้น การออกใช้ Robotic Process Automation (RPA) เพื่อเปลี่ยนการคีย์โดยใช้คน สู่การใช้ robotic แทน ก็ทำได้แบบไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก อีกทั้ง Power BI ก็ช่วยสร้าง dashboard ที่แสดง performance ของแต่ละหน่วยงาน แต่ละ project ได้อย่างละเอียด ชัดเจน และนำเสนอได้ทันทีเมื่อข้อมูลพร้อม.