Microsoft Inner Circle Award 2023/2024

ภัทร โปรเกรส ขอบพระคุณทีมงานทุกทีม ทุกคน และ ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน


Microsoft Inner Circle Award 2023/2024 

ซึ่งบริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด ได้รับรางวัลนี้อีกครั้งติดต่อกันเป็นปีที่ 3 – 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 และถ้าย้อนไปในอดีต 2003, 2012, 2013 นับว่าเราได้รับรางวัลนี้ ครั้ง เป็นรางวัลที่ผู้มอบที่แท้จริง คือ คุณลูกค้าที่รักของ ภัทร โปรเกรส ขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูง

Inner Circle Award เป็นรางวัลที่พิสูจน์จากนวัตกรรม และการ implement & optimize 

ที่ ภัทร โปรเกรส ทุ่มเทความคิด ความมุ่งมั่น เพื่อให้ทุกๆ solution ที่สร้างสรรค์ต่อยอดจาก Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management (Operation), Business Central, Customer Engagement, HR, & Finance มีประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของลูกค้า ทั้งการสร้าง eco-system ที่ช่วยให้แต่ละ BU แต่ละบริษัทในเครือทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างอัตโนมัติ และอัจฉริยะ รับรู้ทุกข้อมูลร่วมกันทันที จัดการได้ทันเวลา ผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการ

ขอชื่นชมทีมงาน ภัทร โปรเกรส ที่ทุ่มเทความรู้ ความสามารถเพื่อความสำเร็จในการส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงตามความคาดหวัง หรือเหนือกว่าความคาดหวัง อีกทั้งยังเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง คุณทำได้สำเร็จดีงาม เราจะร่วมสร้างกันความสำเร็จที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ออกตัวมาให้เราตื่นตาตื่นใจ เรียนรู้ และเอามาใช้ เอามา optimize ให้กับธุรกิจของลูกค้าเราได้อีก

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณลูกค้าอย่างอบอุ่นและตลอดไป