Adobe Sign
* สร้าง template เอกสาร สัญญาต่างๆ ได้ “eForm”
* สร้าง flow ในการเสนอเซ็น อนุมัติ รับทราบ ส่งต่อให้ผู้มีอำนาจเซ็น “eFlow”
* AdobeSign คือ มาตรฐานของ eSignature
* ตั้งกำหนดแจ้งเตือนหากเอกสารนั้นยังไม่ได้รับการตอบรับ การเซ็น
* สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง เอกสารได้ในช่วงระหว่างการเสนอเซ็น เมื่อทุกฝ่ายเซ็นครบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
* มีรายงานสรุป Timeline ทุกขั้นตอนของการเซ็นเอกสาร ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
* ใช้งานร่วมกับ Apps ต่างๆ ได้ เช่น SharePoint, Google, Dynamics 365, SAP, Oracle, Office 365, Microsoft 365, etc.
* Compliance กับ GDPR, PDPA, และ ETDA ของประเทศไทย
* เข้ากับยุค Touchless Society ระดับผู้บริหาร wfh และเลี่ยงการสัมผัส ผู้บริหารมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด
* เป็นการก้าวสู่ Digital Transformation
* ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเอกสาร ลดเวลาการค้นหาเอกสาร การเสนอเซ็น
* ความเสี่ยงเอกสาร หรือ ข้อมูลสำคัญ “หลุด” “หาย” ช่วงการเดินทางของเอกสาร

Adobe Acrobat Sign (Adobe Sign) มีประโยชน์มากในการส่งเอกสารให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเซ็นได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการสร้างระบบ paperless ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าเช่า ลดเวลาในการหาเอกสารได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

 

ลองคิดดูหากวันนี้คุณต้องรอ “นาย” ที่อาจจะเข้า office อีก 2 วัน เพื่อเซ็นเอกสารสัญญา 2 วันแห่งการรอคอยจะระทึกแค่ไหน เพราะคู่สัญญาอาจจะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา Adobe Acrobat Sign ช่วยลดเวลาแห่งการรอคอย ด้วยการส่งสัญญานั้นๆ ผ่าน email ถึงบุคคลที่มี “authorized” ในการเซ็นและเฝ้าติดตามการเดินทางของเอกสารสัญญาอย่างใกล้ชิด เอกสาร “จอด” ตรงที่ใครนาน เปิดเอกสารอ่านแต่ไม่ sign – คุณก็รู้ล่ะว่าควรทำอย่างไร  - หากไร้ซึ่ง Adobe Acrobat Sign คุณต้องรอโดยไม่รู้อะไรเลย “เคว้ง” – ถ้าเลือกได้คุณจะเลือกอะไร?


สร้างเอกสารอย่างมืออาชีพอย่างง่ายดาย ด้วย tool ที่เก่งกาจใช้งานง่าย จัดการส่งต่อได้สะดวกผ่าน email  ติดตามได้ตลอดเวลา ทุกอย่างถูกบันทึกโดยระบบ ทุกลายเซ็นมีค่า และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทุกเอกสารของทุกส่วนงาน ทุกค่าย ทุก platform สามารถทำงานร่วมกันได้บน Adobe Acrobat Document และ Adobe Acrobat Sign

  • สามารถสร้างเอกสารสัญญา format เอกสารได้ หรือ แนบเอกสารที่ต้องการลายเซ็น
  • กำหนดผู้ที่ต้องเซ็นคนที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่เซ็นระบบจะส่ง email ถึงบุคคลนั้นๆ เอกสาร 1 ฉบับเซ็นได้ถึง 25 คน
  • ระบบติดตามรายงานผลว่า คนที่ได้รับเปิดดูเอกสารแล้วยัง sign แล้วยัง
  • เมื่อเอกสาร signed จากบุคคลแรก ก็จะส่งไปยังบุคคลต่อไปที่ต้อง sign อัตโนมัติ
  • สามารถเปลี่ยนผู้เซ็นได้ online หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ที่ผู้ที่ต้องเซ็น ไม่สามารถเซ็นได้
  • ระบบสรุป timeline (audit track) ใครเซ็นวันไหน เวลาไหน ซึ่งเป็น Timeline ที่มี GDPR compliance
  • Acrobat Sign ทำงานบนระบบ Azure ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสูง ผู้ใช้สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้อีกจากการสร้าง Multi Factor Authentication (MFA)
  • Acrobat Sign ทำงานร่วมกับ SharePoint ได้ทำให้การแชร์ไฟล์ทำได้อย่างง่ายดาย และปลอดภัย
  • ผู้รับเอกสารสามารถเปิดได้ เซ็นได้ โดยไม่ต้องมี Adobe Sign license (เฉพาะผู้ที่ต้องทำเอกสารส่งเท่านั้นที่ต้องมี license)

ด้วยขั้นตอนการทำงานแบบง่ายๆ 5 click เอกสารก็ส่งถึงผู้รับ ผู้ที่ต้องเซ็น จากนั้นก็ sit back and wait for Signed Document

Acrobat Sign สามารถเลือกซื้อได้แบบ transaction และ แบบ user สอบถามกับทางทีมงาน ภัทร โปรเกรส เพื่อคำนวณว่าซื้อแบบใดคุ้มค่าสูงสุด

 

Adobe Document Cloud

Digital Document = Digital Business

สร้าง platform เอกสารที่ใช้งานได้อย่างสะดวกทั้งบน desktop และ หรือสร้างให้เป็น mobile app ได้ พร้อมกับกำหนด workflow สำหรับเอกสารและการ sign ภายใต้ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐานทั้งในแง่กฎหมาย ความสะดวกในการค้นหา และลดภาระการจัดเก็บ และหากจำเป็นต้องส่งเอกสารในรูปแบบ hard copy หรือ file ก็สามารถจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว Adobe Document Cloud นวัตกรรมด้านงานเอกสารที่สมบูรณ์แบบในรูปแบบ Digital

 

ตัวอย่างการใช้งาน Adobe Acrobat Sign & Adobe Document Cloud ในแต่ละธุรกิจ

 

ตัวอย่างการใช้งาน Adobe Acrobat Sign ในแผนก HR