Microsoft Dynamics365 Business Central_Inventory

Microsoft Dynamics365 Business Central
Microsoft Dynamics365BC


Dynamics 365 Business Central รองรับทุกส่วนงานทั้ง finance, inventory, operations, และ project management ทุก user ของทุกส่วนงานใช้งานบน platform เดียวกัน ทุกขั้นตอนลื่นไหลอย่างเป็นระบบ และแสดงรายงานได้ตลอดเวลา ทั้งเรื่องที่ต้องรอการดำเนินการ รอการอนุมัติ และรายงานการทำงานที่แสดงได้ทุกเวลาที่ต้องการ

Microsoft Dynamics 365 Business Central คุณสมบัติที่มาพร้อมประโยชน์ มีดังนี้

• เป็นระบบที่ทำงานแบบบูรณาการ ทุกส่วนงานเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวอย่างอัตโนมัติและปลอดภัย เห็นข้อมูลในทุกขั้นตอนของทุกงาน ทุกส่วนงานทั้งการเงิน การขาย การบริการ และ ฝ่ายปฎิบัติการ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือน ระบบธนาคาร ระบบ CRM ด้วย APIs ที่ทำให้การเชื่อมต่อการทำงานระหว่างระบบง่ายขึ้น

• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วย workflows และ audit trail ที่สามารถออกแบบได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับความปลอดภัยขั้นสูงที่โปรแกรมบัญชีทั่วไปไม่สามารถทำได้

• ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ และทำงาน online ได้อย่างปลอดภัย เช่น เซลส์ทำใบเสนอราคา เข้าถึงประวัติการซื้อของลูกค้า เซลส์สามารถดำเนินการเรื่อง SO ได้ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบประวัติการซื้อแล้วอนุมัติสั่งซื้อได้ ฝ่าย AR สามารถส่ง invoice พร้อม PayPal link เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าจ่ายได้เร็วขึ้น ฝ่ายการเงินสามารถ track cashflow ได้ทุกเวลา อนุมัติวงเงินและเครดิตเทอมได้ด้วยข้อมูลยอดหนี้คงค้าง aging period ผู้บริหารเรียกรายงานดูได้ทุกเวลา รายงาน BI & real time รายงานยอดขาย รายงานสต๊อกสินค้า รายงานยอดขายตาม campaign รายงานทางการเงิน เป็นต้น

• ข้อมูลของทุกขั้นตอนของทุกส่วนงานจะถูกรวบรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง แสดงผลการทำงานในภาพรวม การวิเคราะห์ข้อมูลจึงทำได้แบบหลายมุมมอง วิเคราะห์เจาะลึก วิเคราะห์เปรียบเทียบ (Business Intelligence) และผู้ใช้งานสามารถใช้รายงานเหล่านี้ทำงานต่อได้ทันที หรือ สามารถปรับมุมมองต่างๆ เพื่อการคิดนอกกรอบ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถ import / export Excel File ได้อย่างง่ายดาย

• รองรับการทำงานแบบ Mobility เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ด้วย device ใดๆ ก็ได้ ทำงานข้าม device กันก็ได้อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับสูงของ Azure Active Directory (AD) ซึ่งผ่านการรองรับโดยสถาบันชั้นนำของโลก เช่น ISO/IEC, CJIS, IRS1075, ITA, CSA/CCM, HIPPA

• ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งาน และใช้งานได้ง่าย คล้ายกับการใช้ Microsoft Excel ที่สำคัญระบบยังทำงานร่วมกับOutlook และ Microsoft 365, Office 365, Microsoft 365 Defender


Figure 1- Business Central Work Center


Figure 2- Business Central Connect


Microsoft Dynamics365 BC – Inventory

การจัดการ Inventory แบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ Resilient Inventory Management เช่น สถานการณ์สินค้าขาดแคลนก็สามารถปรับระบบเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย สร้างผลกำไร สถานการณ์สินค้าล้นตลาด ก็สามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ได้ เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ ลดความเสี่ยงในการสั่งสินค้าที่ขายไม่ดีมามากเกินต้องการ

• กำหนดปริมาณสินค้าคงคลังในแต่ละช่วงเวลา เทศกาลอย่างเหมาะสม
• กำหนดระดับที่ต้องสั่งสินค้าเพิ่ม เช่น ระดับ minimum / maximum
• การสั่งสินค้า การต่อรองกับ vendor ทำได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปริมาณสินค้า ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลในระบบมาคำนวณ เช่น สินค้าคงเหลือ ระยะเวลาการสั่งสินค้า ปริมาณความต้องการที่เกิดขึ้นในตลาด หรือ กระแสการตลาด และ sale forecast
• กำหนดการจัดการแบบ JIT, almost zero stock, หรือ stock มากๆ เพื่อหวังทำกำไรจากราคาขึ้นลง
• กำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้า คลังสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า ป้องกันสินค้าเสียหาย และการหยิบสินค้าจัดส่ง ที่ต้องสะดวกรวดเร็ว และคำนึงถึงความถูกต้อง ป้องกันการสูญหายให้มากที่สุด กำหนดได้ทั้ง Zone, bin, shelf, rack, site เป็นต้น
• รองรับหลายคลังสินค้า หลาย site รวมถึง คลังสินค้าคืน
• จัดการสินค้าที่มี expiry date
   o กำหนดการหยิบสินค้า
   o Report & Alert
• แจ้งเตือนสินค้าที่ slow moving และ fast moving
• จัดการระบบการรับ การส่งสินค้าแบบ partial เพื่อป้องกันความสับสน เพื่อป้องกันการสั่งสินค้าซ้ำซ้อน และลดต้นทุนการจัดเก็บ จัดการการเรียกสินค้าเข้าให้ล้อไปกับการจัดการทางการเงิน และการขาย
• เพิ่ม item ได้ง่าย จัดกลุ่มสินค้าได้ไม่จำกัด
• ติดตาม item - batch number ใช้ระบบ barcode ในการรับ และ เบิกจ่ายสินค้า
• Counting system รองรับ barcode scanner
• Update stock real time และเห็นรายงานถูกต้อง ชัดเจนตามกำหนดเวลา หรือ ทุกเวลาที่ต้องการดู
• จัดการเรื่องต้นทุน cost allocation ได้ในทุกรูปแบบ

Figure 3 - ภาพรวมของ inventory


Figure 4 การกำหนดพื้นที่จัดเก็บ


Figure 5 มีสินค้าพอสำหรับลูกค้า


Figure 6- Inventory replenishment