ประโยชน์ของการย้าย application ขึ้น cloud

ประโยชน์ของการย้าย application ขึ้น cloud

ทำไมควรย้ายapplication ขึ้นcloud

Covid19 อาจจะทำให้เศรษฐกิจชะลอ แต่ถ้าถามว่าบริษัทต่างๆ ยังคงมุ่งมั่นในการทำธุรกิจไหม คำตอบคือทุกบริษัทเติมความมุ่งมั่น ทุ่มเททุกสรรพกำลังมากยิ่งกว่าในยุคใดๆ เพิ่มขีดความเร็วในการทำงาน เร่งสมรรถนะในการเข้าถึงลูกค้า สินค้า วัตถุดิบ คู่ค้าอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ แต่ถึงตอนนี้ทุกอย่างต้องทำได้ ทำทันที ดังนั้น การจะใช้เทคโนโลยีเดิมๆ application เดิมๆ ในการทำงานในวิกฤต จึงเป็นทางที่หลายบริษัทไม่เลือกทำ แต่เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการใช้ virtualization และหรือ cloud แทน physical server และหรือ on-premise application (application ที่ต้องติดตั้งบน server และที่เครื่องของ user) ประโยชน์พอสังเขป มีดังต่อไปนี้

  1. วางแผนต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลมีความเสถียร

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาหลายบริษัท เริ่มเก็บข้อมูลบน cloud เพื่อลดการลงทุน on-premise infrastructure และเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บให้ถูกต้องตามมาตรฐานทั้ง ISO, SET, iTILL, เป็นต้นการเก็บข้อมูลบน cloud เป็นการจัดการที่สะดวกมากทั้งกับผู้ใช้ข้อมูล และไอที ซึ่งสามารถทำงานผ่าน remote ได้ทั้งหมด ปัญหาที่ตามมาน้อยมาก ทุกคนต้องทำงานภายใต้นโยบายควบคุมข้อมูลขององค์กร โดยรวมแล้วการเก็บข้อมูลบน cloud สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ดีกว่าการเก็บบน on-premise storage การเตรียมตัวเพื่อการเก็บข้อมูลบน cloud ควรจะตั้งคำถามและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเหล่านี้

  • Backup software ทำงานร่วมกับ cloud storage ได้หรือไม่
  • ขนาดของข้อมูลที่ต้องการย้ายไปเก็บที่ cloud
  • Internet connections เพียงพอในการย้าย หรือ backup ข้อมูลบน cloud หรือไม่
  • มีนโยบายอย่างไรในการเก็บข้อมูล ต้องเก็บข้อมูลใดนานขนาดไหนก่อนจะลบทิ้ง
  • ถ้าต้องการข้อมูลทั้งหมดจาก cloud กลับลงมาใช้ ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลกลับมาอย่างรวดเร็ว

 

  1. สร้าง environment ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และ ทดสอบ software

Cloud สนับสนุนการพัฒนาซอฟท์แวร์ และการทดสอบด้วย resources ตามต้องการ และยังทำให้ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงการจัดการไม่กี่ click อย่างไรก็ตามก็ต้อง configure ระบบอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย เช่น กำหนดข้อจำกัด กำหนดการแจ้งเตือน การลบ resource ที่ไม่ต้องการ

  1. ทีมงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

เหตุผลสำคัญที่ย้ายข้อมูลขึ้นไปบน cloud คือ ความต้องการที่จะให้ user เข้าถึงข้อมูลเดียวกัน ทำงานบนระบบเดียวกัน เช่น Microsoft 365, Office 365 ซึ่งมีทั้ง email, Office apps, การจัดการการระบุตัวตนและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล, file sharing & sync, เป็นต้น ผลประโยชน์คือ ผู้ใช้สามารถควบคุม version ของเอกสารได้ รู้ว่าเอกสารแก้โดยใครในส่วนไหน ที่สำคัญทุกข้อมูลจะถูก encrypt

 

  1. จัดการกับ application ได้ง่ายดายขึ้น

Application เดิมๆ ต้องติดตั้งบน server[CO|จอ1] ซึ่งต้องมีต้นทุนการจัดการ การ upgrade ทั้ง OS และ app การทำงานทุกคนต้องทำงาน onsite เท่านั้น บาง app ก็ต้องติดตั้งที่เครื่องของ user การติดตั้งต้องทำทีละ user การแก้ไขปัญหาต้องเดินไปหา user ซึ่งใช้เวลาและคนจำนวนมาก ในปัจจุบัน app จำนวนมากสามารถทำงานอยู่บน cloud ได้ ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการไปได้กว่า 90% ส่งผลให้การ implement ระบบสำเร็จได้เร็วกว่า

  1. ลดต้นทุนทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

เป็นการลดการใช้และการลงทุนในส่วนของ resource ทั้งคน เวลา และเงิน ไม่ต้องลงทุนห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ไม่ต้องเปลืองแอร์ ไม่ต้อง upgrade OS และ application ทุกปี ไม่ต้องมีทีมงานที่ต้องคอย monitor ระบบเอง เพราะ ระบบ cloud จะมีระบบตรวจสอบตัวเอง แก้ไขตัวเอง และ alert ในเรื่องสำคัญมากๆ เช่น การปิดระบบในบางช่วงเวลาเพื่อทำการ maintenance ที่สำคัญทรัพยากรต่างๆ บน cloud พร้อมทำงาน 99.99%

Application on cloud และระบบที่ทำงานบน cloud ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างคล่องตัว และปลอดภัยกว่ามาก ความยากในการย้าย app ขึ้น cloud มีแค่ช่วงเริ่มต้น ซึ่งต้องมีการทำความเข้าใจข้อมูล และระบบ เพื่อการจัด priority การเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ดังนั้น การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจึงจำเป็น ทั้งการวางแผนรอบคอบ ความรอบรู้ และประสบการณ์จะช่วยให้การย้ายราบรื่นสำเร็จตามเป้าหมาย