การปรับตัวเข้าสู่ Mass personalized ด้วย Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation

Mass personalized อาจจะเป็น concept ที่หลายคนมองว่าเป็นไอดีล หรือ เหมาะสำหรับธุรกิจบางอย่างเท่านั้น แต่ถึงวันนี้หลายคนต่างก็มองว่าจะทำไอดีลนี้ให้เป็นจริงได้อย่างไร เพื่อออกนอกวงล้อมของการแข่งขันที่มีแต่จะเจ็บตัว ที่นับวันกำไรจะยิ่งหดตัวลง วันนี้ Mmss personalized จึงเป็นเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนใครในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง

mass production ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องขั้นตอนการผลิต เครื่องจักรที่ลงทุนไว้แล้ว สเกลการผลิต ต้นทุน ในขณะที่ mass personalized ตอบโจทย์การตลาด การขายที่ต้องเอาใจลูกค้าที่ต่างก็มีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น ความต้องการสินค้าและบริการที่แสดงตัวตนของตัวเองให้โดดเด่นขึ้น ในเชิงธุรกิจ 2 เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งกันที่ยากจะทำให้ลงตัวได้ อย่างไรก็ตาม Do or Die ก็ทำให้หลายธุรกิจต้องหาทางที่จะทำให้สมการนี้ลงตัวให้ได้ ต้องได้กำไรเพิ่มขึ้น และต้องนำเสนอสินค้าและบริการที่ “exclusive for you”

เราจะเริ่ม Mass Personalized ได้อย่างไร

ถ้าจะถามถึงการผลิตว่าจะเริ่มต้นได้อย่างไร คำตอบที่จะทำให้หลายคนมีความหวังต่อความสำเร็จมากขึ้น ก็คือ mass personalized เริ่มจาก mass production ที่ต้องผลิตให้ได้ตามสเกลเพื่อจัดการเรื่องต้นทุน ต่อจากนั้นก็เข้าสู่ assembly line เพื่อเลือกชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามความต้องการ รวมถึงการจัดการ eco-system ทั้งในส่วนของ sub-contractor ในบางขั้นตอน และคู่ค้าที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์เสริมบางรายการอยู่แล้ว หรือมีบริการที่ช่วยเสริมให้บริการที่เรามีอยู่โดดเด่นขึ้น โดยเราไม่จำเป็นต้องลงทุนทั้งหมดเอง หรือไม่ต้องเริ่มจากศูนย์

ส่วนคำถามที่ว่าด้านการขาย การตลาด จะเริ่มต้นอย่างไร การจะขาย mass personalized นั้นจะต้องมองไปถึงส่วนของ eCommerce และ website ที่ลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์เสริม เลือกสี เลือกรูปแบบ สามารถทำการ mix and match ได้ด้วยตัวเอง เลือกวิธีการจัดส่ง สถานที่จัดส่ง ติดตามการผลิตและการจัดส่งได้ ตลอดถึงผู้ขายติดตามเสียงชื่นชม หรือคำตำหนิ ได้เพื่อการปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะเกิด “ดราม่า” ดังนั้น คำถามคือ วันนี้เรามีข้อมูลสินค้าทั้งหมดครบถ้วนแล้วหรือไม่ การจะ update ข้อมูลนั้นๆ ให้ใหม่ล่าสุดเสมอนั้นจะทำอย่างไร ทั้งส่วนของคุณสมบัติ จำนวนสินค้าที่มีให้สั่งได้ สินค้า lot ใหม่ เวลาที่ใช้ในการผลิต การขนส่ง ราคา

เมื่อพูดถึง Mass personalized สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เรื่อง Customer centric เราจะต้องสร้าง Profile ลูกค้า ที่แสดงถึงความชอบไม่ชอบ พฤติกรรมการซื้อ ธุรกิจจึงต้องรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อทำการวิเคราะห์ที่ช่วยให้การนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงเวลา ตรงจุด ตรงใจ การจะได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ย่อมมาจากหลายแหล่ง ทั้งจากแหล่งที่หาซื้อได้ จาก social, website และจากฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายขององค์กรเอง ดังนั้นการจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง การสร้างรูปแบบของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรก็จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีอย่างเช่น Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation มาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติของ Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation ต่อ Mass personalized 

การบริหารจัดการเหล่านี้ทั้งหมด สามารถทำได้โดย Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation ที่จะช่วยให้การจัดการยกระดับการผลิตจาก mass production สู่ mass personalized ด้วยคุณสมบัติ

 • การจัดการ item, SKU ทั้ง Finished goods, semi-finished goods, และ raw material
 • การบริหาร production line และ assembly line
 • การบริการจัดการคู่ค้า ทั้ง supplier, vendor, sub-contractor, รวมถึง หุ้นส่วน จำนวนมากในเวลาเดียวกัน รวมถึงบริหารจัดการคู่ค้าตาม Time Zone เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุในพื้นที่นั้นๆ ที่ทำให้คู่ค้าไม่สามารถผลิตหรือส่งสินค้าได้ อย่างเช่นเหตุโควิดที่คู่ค้าในอู่ฮั่นผลิตไม่ได้ ในขณะที่ประเทศไทยยังทำงานได้ แต่ก็ต้องหยุดทำงานไปเพราะไม่มีชิ้นส่วน หรือวัตถุดิบมาผลิต
 • การบริหารต้นทุน และราคา
 • การบริหารการผลิตที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ web portal, POS, eCommerce platform
 • การเชื่อมต่อกับ portal อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการ
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วย PowerApp, PowerFlow, PowerAutomation
 • Customer Engagement
 • Customer Insight
 • Customer Service
 • PowerBI

หากคุณต้องการให้ธุรกิจก้าวจาก Mass production สู่ Mass Personalized ตอบโจทย์ทางการตลาดยุค digital ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้มากขึ้น Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation เป็นทางเลือกที่ทำให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น สูญเสียทรัพยากรในการจัดการน้อยที่สุด.