ทำไมหลายองค์กรต้องปรับตัวให้เป็น Business Ecosystem?

เมื่อไ่ม่กี่ปีที่ผ่านมา คำว่า Ecosystems เข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในแทบทุกภาคส่วน จากเดิมผู้คนส่วนใหญ่รู้จักเพียง ระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเข้ามามีอิทธิพลมากโดยเฉพาะทางโลกธุรกิจ มีการพัฒนาผ่านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก และผู้ที่ประสบความสำเร็จแห่งการออกแบบ Ecosystems อย่างเห็นได้ชัด คือ Google, Apple, Facebook และ Amazon บริษัทรายใหญ่ทางอุตสหกรรมเทคโนโลยี

แล้ว Business Ecosystem คือ อะไร ?

ธุรกิจนั้นไม่สามารถคงอยู่แบบโดดๆได้ Business Ecosystem  เป็นระบบนิเวศทางธุรกิจที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันเหมือนระบบนิเวศอื่นๆ คือต้องสามารถอยู่เป็นสังคมทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ด้วยการอาศัยประโยชน์ของกันและกัน เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ ให้นําไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรธุรกิจ โดยระบบนิเวศทางธุรกิจก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันในเชิงระบบที่สามารถสร้างประโยชน์ และปรับตัวเข้าด้วยกันได้ด้วยตัวเอง

ธุรกิจที่ใช้ Business Ecosystem ทำไมถึงได้เปรียบ

สืบเนื่องจากนวัตกรรมในอดีต ธุรกิจส่วนใหญ่ดำเนินการแค่เพียงรูปแบบของ One-Sided Business โดยการจัดการทางธุรกิจ รวมไปถึงประสานงานต่างๆด้วยตนเอง มากไปกว่านั้นคือการเข้าถึงลูกค้าของตนเอง ไม่ผ่านการประสานงานจากคนอื่น จะเรียกการทำงานแบบนี้ว่า การทำธุรกิจแบบทิศทางเดียว ปัจจุบัน มีนวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อการดำเนินธุรกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงหันไปพึ่งพาพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพมาก เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันกับธุระกิจคู่แข่ง ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ มาดูกันว่าธุรกิจประเภท Ecosystem Businesses จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไรบ้าง

เพิ่มพลังในการแข่งขันที่เหนือกว่า สร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ

หากสามารถออกแบบระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อให้เกิดโครงสร้างที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจที่สุด และแน่นอนสิ่งที่สำคัญ คือป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามามีบทบาทให้ได้มากที่สุดด้วย การวางแผนทางธุรกิจที่ดี ต้องมองถึงธุรกิจอื่นๆที่เอื้อต่อการต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย ธุรกิจไม่สามารถสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อใช้คนเดียว ต้องมีกลุ่มพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และบางครั้งก็รวมถึงคู่แข่งด้วย ถ้าคิดมองเห็นธุรกิจในระดับระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้นได้ ก็จะสามารถไปได้ไกลกว่าการสนใจแค่ธุรกิจตัวเองอย่างเดียวแน่นอน ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ต่อยอดธุรกิจได้เร็วขึ้น

ขยายระบบการเรียนรู้เครื่องมือดิจิทัลให้กว้างและสร้างวิธีการทำงานให้ง่ายที่สุด

อุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มสร้าง Ecosystems กันมากขึ้น ทั้ง ecosystems ภายใต้ธุรกิจขององค์กร หรือ การสร้างร่วมกับพาร์ทเนอร์ ปัจจุบันระบบ Digital สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้มาก ถ้าองค์กรสามารถติดตั้งระบบทาง Digital มากยิ่งขึ้นจะช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น และง่ายต่อการประสานงาน การทำงานร่วมกันทั้งในองค์กร และกับพาร์ทเนอร์ ที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเข้าถึงบริการของกันและกันสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาธุรกิจในระดับระบบนิเวศส่งผลให้องค์กรไปได้ไกล เป็นการเพิ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับตัวเจ้าของกิจการ รวมถึงเป็นการเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ได้ และการที่ทั้งสองฝ่ายต่างนำเทคโนโลยีเข้ามาเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพร่วมกัน ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และในทางทำธุรกิจเมื่อเจอพันธมิตรที่มีศักยภาพจะร่วมทำสัญญากันในระยะยาว เช่น 5-10 ปีขึ้นไปผ่านระบบ Ecosystem Business

วันนี้ธุรกิจทุกอุตสาหกรรมต่างตระหนักกันดีว่าองค์กรไม่สามารถที่จะเดินหน้าทำธุรกิจเพียงลำพังได้ ดังนั้นไม่สายที่จะเริ่มเรียนรู้ทำความรู้จักกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของตนเอง การติดตั้งระบบในบริษัทให้ดี หรือการติดตั้งโปรแกรมที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่ พร้อมกับการพัฒนาสู่การแข่งขัน เพื่อที่จะขึ้นเป็นผู้นำในตลาด หลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีระบบต่างๆ ช่วยจัดการระบบภายในต่างๆขององค์กรให้อยู่ภายใต้ศูนย์กลางของการควบคุม รวมไปถึง Ecosystem Businesses ที่เข้มแข็ง  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีบางแห่งก็มอง Ecosystems เป็นระบบเปิดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นๆ ซึ่งก็มีการพัฒนาและปรับตัวเรื่อยมา หลายองค์กรก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าความสำเร็จอย่างหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจขึ้นมา คือ ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบครบวงจร ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อการติดต่อหรือเจรจากับคู่ค้าที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพร่วมกันสูงสุดในการทำงาน ทั้งนี้หากคุณสนใจอยากให้บริษัทของคุณเป็นรูปแบบบริษัท Business Ecosystem ต้องการใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานในองค์กร สามารถลง microsoft dynamics 365 ที่จะช่วยจัดการระบบการทำงานในองค์กรคุณ และยังเสริมประสิทธิภาพ Ecosystem Business ให้กับบริษัทอีกด้วย