Dynamic 365 Business Central เหมาะกับธุรกิจแบบไหน ?

เมื่อธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลบนโลกดิจิทัล ทำให้การทำงานแบบดั้งเดิม (Traditional Business) ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป คุณจะทำอย่างไร? หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ต้องตกขบวนรถไฟ ปรับตัวสู่การดำเนินธุรกิจยุคใหม่ไม่ทัน? ดังนั้นการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัยและใช้ข้อมูลมหาศาลนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

โดย 1 ในระบบตัวช่วยในการปรับตัวคือ  Dynamic 365 Business Central ซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) โซลูชั่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ช่วยธุรกิจปรับเข้าสู่ Digital Transformation ได้ง่ายขึ้น โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบ Real Time ด้วยความช่วยเหลือจากระบบอัตโนมัติ (AI) ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความผิดพลาด และสร้างผลกำไรให้ธุรกิจ

 

ทั้งนี้ Dynamic 365 Business Central จะเหมาะกับธุรกิจแบบไหนบ้าง วันนี้ Bhatara Progress จะนำตัวอย่างการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์กับธุรกิจต่าง ๆ มาให้ทุกคนเห็นภาพได้ชัดมากขึ้น 
  

2 ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Dynamic 365 Business Central 

1.      อุตสาหกรรมการผลิต  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อน และหลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่เกิดความคาดหวังว่าผู้ผลิตจะสามารถผลิตสินค้าที่เฉพาะเจาะจง ได้ในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ขั้นตอนการผลิต Mass Production แบบสมัยก่อน ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อีกต่อไป เพราะเหตุนี้หลายอุตสาหกรรมการผลิตจึงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อการปรับตัวทั้งในด้านของความเร็วและความยืดหยุ่นของระบบการทำงาน
 

Dynamic 365 Business Central สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้ระบบมีความว่องไว และยื่นหยุ่นมากขึ้น พร้อมกับต้นทุนที่ต่ำลง อีกทั้งระบบยังมีตัวเลือก Module สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ เช่น

 

  • Production Order: ช่วยวางแผนจำนวนสินค้าที่จำเป็นจะต้องสั่งซื้อ แบบอัตโนมัติ เมื่อสินค้ามีการผลิตจนเสร็จสิ้น และผู้ใช้งานอัพเดตจำนวนวัตุดิบที่มีการใช้ไป ระบบจะทำการคำนวนรายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จำเป็น เพื่อทำให้คลังวัตถุดิบอยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ตลอดเวลา  
  • Sales and Inventory Forecasting: วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากยอดขาย และคาดการณ์จำนวนสต็อกสินค้าที่จำเป็นจากประวัติข้อมูล ช่วยในการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมตอบสนองความต้องการของตลาด 
  • Demand Forecasting: สามารถคาดการณ์ความต้องการสินค้าในอนาคต และคำนวณจำนวนการผลิตและวัตถุดิบที่จำเป็นล่วงหน้า  
  • Cost Efficiency: เมื่อระบบการผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่น้อยลงจากการประสาน Dynamic 365 Business Central กับ Workflow ปัจจุบันของคุณ
      

2.      E-Commerce 

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาด E-commerce มีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าและบริการบนช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Marketplace etc. ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ E-commerce ประสบความสำเร็จได้คือ ความรวดเร็วในการบริการ (เช่น ระยะเวลาจัดส่งสินค้า) และความรวดเร็วของข้อมูล (เช่น การเช็คสต็อกสินค้า) 

แน่นอนว่าเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นและทำให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถส่งมอบบริการที่ตรงใจลูกค้า เจ้าของธุรกิจ E-commerce ควรมองหาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและว่องไวมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งระบบ Dynamic 365 Business Central สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มากมายในระบบ E-commerce เข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน สร้างความสะดวกสบายต่อการจัดการสินค้า

 

  • Increase Efficiency: ระบบ Dynamic 365 Business Central เป็นระบบศูนย์กลาง รวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในระบบเดียวกัน สามารถอัพเดทข้อมูลแบบ Real-time เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้า, ข้อมูลลูกค้า, จำนวนสต๊อก ส่งผลให้ธุรกิจไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อยอดขาย

 

  • Better Decision-Making: ทุกแผนกในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้ระบบเดียวกัน ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมองเห็นข้อมูลของแต่ละแผนกได้อย่างชัดเจน ช่วยในส่วนของการตัดสินใจเพื่อวางแผนการตลาดในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • Sales and Customer Service:  ช่วยให้ฝ่ายขายทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นและทำการปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างเปิดเผยให้เห็นในระบบ ไม่ว่าจะเป็น จัดส่ง คลังสินค้า บริการ ประวัติการสั่งซื้อ จึงช่วยให้ฝ่ายขายสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต่อลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

การใช้งานของ Dynamic 365 Business Central เป็นระบบ ERP ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง จึงทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้กับหลากหลายธุรกิจ ทั้งนี้ Dynamic 365 Business Central ยังมี Feature และ Module อีกมากมายที่คุณสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว