M365

การบริหารประสิทธิภาพการทำงานด้วย Email

การบริหารคนต้อง “เบิกเนตร” ด้วย email “eMail True Stories”

การทำงานเป็นทีม การรับรู้ร่วมกันเป็นหางหนึ่งที่ทำให้การทำงานเป็นทีมแข็งแกร่ง รับรู้ รุก บุก ถอย เป็นกระบวนท่าเดียวกัน เพื่อเข้าเส้นชัยด้วยกัน

eMail เป็นช่องทางติดต่อระหว่างลูกค้า กับเซลส์ ลูกค้า กับฝ่ายบริการ ที่เต็มไปด้วยเนื้อหา ความต่อเนื่อง การทำความเข้าใจร่วมกัน หลักฐานการแก้ไขข้อมูล ความคืบหน้าหรือไม่คืบหน้า ความรับผิดชอบ ความเร็วในการตอบ เนื้อหาตรงประเด็นหรือไม่ จำนวนลูกค้าในการติดต่อ ความถี่ ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่าจำนวนเท่าไหร่ ทั้งหมดนี้หากเราลงรายละเอียดในการใช้ eMail เราก็จะมีประเด็น มี next action ให้เราได้จัดการเพื่อเสริมศักยภาพของเซลส์ และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น บริการได้ดีขึ้น เก็บเงินได้เพิ่มขึ้น

เซลส์แต่ละคนมักจะ “Sooking” projects ลูกค้า กลัวถูกตามงาน ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ แต่ในการบริหาร เราจำเป็นต้องจัดการเรื่องปกตินี้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับเซลส์เอง และบริษัท นั่นคือ การร่วมกันทำงาน ติดตาม เพิ่มโอกาสในการขาย ด้วยการสื่อสารอย่างกระชับ รัดกุม คาดหวังว่าจะปิดการขายตัดหน้าคู่แข่ง และนี่คือที่มาของ eMail True Stories

eMail True Stories เป็น app ที่ใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึก เช่น

1.จำนวนลูกค้าใหม่ เก่า ที่ทีมงานมีการติดต่อในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ เดือน

2.eMail ที่ส่งออก เกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุด

3.eMail ที่รับเข้า มีเรื่องอะไรมากที่สุด อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าสนใจสอบถาม สำหรับแต่ละ user

4.เรื่องที่มีการคุยกันมากที่สุด เช่น สินค้า บริการใดที่อยู่ในความสนใจ

5.ลูกค้าที่ active สูงมาก ติดต่อกับบริษัทถี่มาก ซื้อไหม ซื้อเท่าไหร่ หรือไม่ซื้อ

ถ้าคุณเห็นข้อมูลแบบนี้ คุณจะบริหารจัดการทีมอย่างไร หรือ จัดการวิธีการทำงานของคุณอย่างไร บริษัทจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ได้อย่างไร

1.การพัฒนาคน พัฒนาทีม จะตรงจุดมากขึ้น

2.การทำการตลาดในแต่ละสินค้า บริการ ตรงเป้ายิ่งขึ้น

3.เพิ่มโอกาสในการขาย และการทำกำไรได้มากขึ้น

 

เราเชื่อว่าคุณเห็นเหมือนกับที่เราเห็น เรามาเดาใจกัน

และเราเชื่อว่า คุณอยากจะใช้ eMail True Stories นี้เร็วๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ปัง เพื่อบริการให้ถูกใจ อ๊อปป้าทั้งหลายยิ่งขึ้น ติดต่อเราได้เลย marketing@bhatarapro.com, 0 2732 2090.