Dyn 365 , LS, HR, IN

ปรับตัว อยู่รอด เติบโต ธุรกิจเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการจัดการ แตกไลน์สินค้าและบริการ หรือ ควบรวมธุรกิจ จึงต้องปรับและเพิ่มการจัดการทั้งหมด Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dyn365 BC),Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation (Dyn365 F&O) วางระบบการจัดการ และระบบ Operation ภายใต้วิถีใหม่ที่ต้อง Light & Lean& Agilityนอกจากนี้ Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE) & Sale Insight ช่วยปฏิวัติวิธีการขาย และ Microsoft HR365

 

Light & Lean Operation เช่น การจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา สเปคผ่าน portal ลดขั้นตอนและปริมาณงานได้มาก ทำสัญญาซื้อขาย การส่งมอบ การบริการได้จากระบบ อีกทั้งจะต้องเพิ่ม vendor และ supplier ในสินค้าชนิดเดียวกัน แต่ต่าง time zone เพื่อลดความเสี่ยงขาดวัตถุดิบ ขาดชิ้นส่วนในการผลิต จากเหตุการณ์ระบาดโควิด หลายบริษัทต้องหยุดผลิตเพราะ vendor และ supplier ที่มีอยู่อยู่ในประเทศเดียวกันไม่สามารถส่งสินค้าได้ ดังนั้น การทำงานทั้งทีมของเรา กับ vendor และ supplier ที่อยู่กันคนละ time zone จำเป็นจะต้องทำงานผ่าน portal ที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน อีกทั้ง การจัดการสินค้าคงคลัง ต้องรองรับทั้ง just in time, just in case เพื่อสนับสนุนการขายให้ไหลลื่น ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันต้องมั่นใจว่าต้นทุนสินค้า จัดเก็บ ขนส่งต้องต่ำสุด

 

การขายจำเป็นต้องเปิดให้ผู้ซื้อซื้อได้ทั้งonline, offline, click & pick, และอื่นๆผู้ขายต้องป้อนข้อมูล และคุยกับผู้ซื้ออย่างรู้ใจที่สุด ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีอย่าง Customer Engagement CE & Sale Insight ซึ่งมาพร้อม AI จึงจำเป็นมาก ระบบจะช่วยประเมินและแจ้งเตือนทีมงานขายให้ติดตามลูกค้าอย่างรู้ใจ รู้เรื่อง รู้เวลา และเมื่อผู้ซื้อตัดสินใจระบบก็พร้อมให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อทันที แจ้งวันรับของได้ทันที พร้อมจ่ายเงินทันที (ป้องกันลูกค้าเปลี่ยนใจ) นอกจากนี้ CE ยังช่วยเราเดินทางไปกับลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เมื่อได้พบกัน สนใจ ต้องการ และตัดสินใจเลือกใช้บริการกับเรา

 

Order แรกผ่านไป Order สองสามสี่ ย่อมเป็นที่คาดหวังของผู้ขาย Microsoft Dynamics 365 ช่วยสนับสนุนให้ผู้ขายขายซ้ำ ขายสินค้าอื่นๆ เพิ่ม ไม่ว่าวิถีการซื้อ New Normal ของผู้ซื้อจะเปลี่ยนไปอย่างไร ผู้ขายต้องปรับให้ทันเพื่อขายเพิ่มได้อีกนอกจากนี้การยกมาตรฐานงานบริการ

 

การผลิต เข้าสู่โหมด one not fit all การวางแผนการผลิตผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มมากขึ้นการปรับเปลี่ยนสลับสายการผลิตก็ต้องทำถี่ขึ้น การจัดการต้นทุนยิ่งต้องการความละเอียด ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถปรับราคาขายได้ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังต้องผลิตได้ตามความต้องการที่ไม่คงที่ ต้องการสูงมากๆ ถึงน้อย ในชั่วระยะเวลาหนึ่งๆ Microsoft Dynamics 365 F&O และ ภัทร โปรเกรสพร้อมสนับสนุนการผลิตในโหมดนี้ ติดต่อ ภัทร โปรเกรส เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย #พร้อม

 

ทรัพยากรบุคคลยังเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การสรรหา การสร้าง career path เงื่อนไขในการทำงานร่วมกัน ต่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม New Normal & Next Normal  Microsoft Dynamics 365 – HR และ LinkedIN เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองได้ตามเงื่อนไขของยุคสมัย นอกจากนี้ LinkedIN ยังมี eLearning มีคอร์สให้เลือกกว่า 9000 และ Glint ที่เป็นเครื่องมือในการสร้าง successor ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงต้องการมากๆ