eStopFire ดับไฟทันที

ระบบป้องกันไฟป่าอัจฉริยะ โดย บริษัท รู้ทันที จำกัด 

ป่า คือ ลมหายใจบริสุทธิ์ จุดเริ่มต้นคุณภาพชีวิต

จัดการไฟป่า เพื่อชีวิตของเรา เพื่อธุรกิจของเรา

ระบบป้องกันไฟป่าอัจฉริยะ
§ เฝ้าระวัง แค่ระอุ แค่มีควันก็รู้ทันที รู้แล้วก็จัดการได้ทันที
§ ถ้ามีเปลว ก็ดับก่อนลาม
§ จัดการไฟป่า เริ่มต้นจากฤดูฝน เพื่อรับมือกับฤดูหนาว ฤดูร้อน