Sonicwall

SonicWall Next Generation Firewall

ภัยไซเบอร์เกิดใหม่ไม่ขาดสาย ระบบรักษาความปลอดภัยก็ยิ่งต้องรู้ทัน ล้ำหน้า cloud intelligence, gateway securitysolution จึงจำเป็นยิ่งต่อการป้องกันภัยคุกคามได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

SonicWall Next Generation Firewall รวม 2 advanced security technologies สามารถป้องกันภัยคุกคามและรับมือได้ล่วงหน้า ด้วยประสิทธิภาพของ SonicWall multi-engine Capture Advanced Threat Protection (ATP) ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI™) technology จะช่วยตรวจจับและป้องกัน mass market, zero-day threats และ unknown malware โดยตรวจสอบจาก memory ได้โดยตรง เนื่องจากมีโครงสร้างการทำงานแบบ real-time แม่นยำ, ลดความผิดพลาดในการตรวจจับ รวมทั้งลดการโจมตีที่ซับซ้อนที่ซึ่ง malware สามารถแพร่กระจายได้น้อยกว่า 100 nanosecond

ด้วยการผนึกกำลังของ SonicWallsingle-pass Reassembly-Free Deep Packet Inspection (RFDPI) engine ทำให้สามารถตรวจได้ทุก byte ทุก packet ทั้ง Inbound และ outbound traffic บนอุปกรณ์ Firewall ซึ่งการใช้งาน  SonicWall Capture Cloud Platform เป็นความสามารถที่อยู่ในตัวอุปกรณ์ รวมทั้ง intrusion prevention, anti-malware และ web/URL filtering.

จุดเด่น SonicWall Next Generation Firewall

 • มี Multi-engine Capture Advanced Threat Protection (ATP) ทำงานร่วมกับ Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI™) technology
 • มี Throughput และ Connection Performance ที่สูงและใช้งานได้จริง
 • รองรับการใช้งาน Secure SD-WAN บนตัวอุปกรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รองรับการเก็บ Log จำทำ Report และบริการจัดการผ่าน Capture Security Center (Cloud)
 • รองรับการทำงานแบบ HA (Active / Standby) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่ม security service licenses
 • ลดต้นทุนในการลงทุนอุปกรณ์ Next Generation Firewall ให้กับองค์กร
 • มีโปรแกรมสำหรับการทดแทนอุปกรณ์ Firewall เก่า โดยให้ security service และ support ฟรีอีก 1 ปี

 

KNOW THE UNKNOWN: Capture ATP with RTDMI

Security Services: Suites

 

 Entry Models:


Mid-Range models:


High End models:


 

Sonicwall Secure Mobile Access

Work from Home, Work from Anywhere อย่างปลอดภัย รวดเร็วต้อง SonicWallSecure Mobile Access  

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กาลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ หลายองค์กรต่างเป็นกังวลและเป็นห่วงสุขภาพของพนักงาน ในขณะที่ก็ต้องทาให้ธุรกิจยังคงสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ SonicWall จึงได้นาเสนอโซลูชันที่จะเข้ามาสนับสนุนการทางานในรูปแบบ Work from Home อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกลับเข้ามายังออฟฟิสหรือการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กร

พนักงานสามารถทำงานจากภายนอก (Work From Anywherepolicy) อย่างปลอดภัย และไม่ยาก ด้วย Sonicwall Secure Mobile Access

จุดเด่น Secure Mobile Access:

 • เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาทำหน้าที่แบบ SSL-VPN โดยเฉพาะ
 • รองรับการตรวจสอบเครื่องต้นทางด้วย Endpoint Protection Control (EPC) ผ่าน attribute ต่างๆเช่น OS ver., Antivirus ver., Device ID หรือ Patch update
 • รองรับการใช้งาน HTML5 ผ่าน Web Browser สำหรับ application RPD, VNC, ICA, SSH, Telnet ปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อ ง่ายต่อการใช้งาน
 • รองรับระบบ 2 factor authentication โดยส่ง OTP ผ่านไปยัง email server
 • รองรับการทำงานจากเครื่องภายนอกเข้ามาที่เครื่องของบริษัทแบบ Wake On LAN
 • รองรับการช่วยเหลือเครื่องผู้ใช้งานจากผู้ดูแลระบบผ่าน virtual assistant  
 • รองรับการเชื่อมต่อจาก PC, Notebook (Windows, Linux), Mobile (iOS, Android)

จุดเด่น SMA Solution:

 

 • รองรับ Technology SSL-VPN โดยเฉพาะประสิทธิภาพของอุปกรณ์สูง แยกการทำงานออกจากอุปกรณ์ FW
 • รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบเข่น Agent-less (ผ่าน Web Browser), Agent-Based หรือ Proxy
 • รองรับการตรวจสอบเครื่องต้นทางด้วย Endpoint Protection Control (EPC) ผ่าน attribute ต่างๆเช่น OS ver., Antivirus ver., Device ID หรือ Patch update
 • รองรับการใช้งาน HTML5 ผ่าน Web Browser สำหรับ application RPD, VNC, ICA, SSH, Telnet ปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อ ง่ายต่อการใช้งาน
 • รองรับการกำหนดนโยบายสำหรับผู้ใช้งาน (User profiling) ที่หลากหลาย แบ่งแยกตามสิทธ์ในการเข้าใช้งาน
 • รองรับการทำ SSL-VPN Tunnel สำหรับการเพิ่มของจำนวน user ที่ใช้งานได้มากขึ้น

 

ข้อแตกต่างระหว่าง SSL-VPN บนอุปกรณ์ Next Generation Firewall และ Secure Mobile Access

 

Devices Next Gen Firewall SMA 100 Series, SMA 1000 Series
Models

VPN Technology SSL VPN & IPSec VPN SSL VPN (Client to Site) SSL VPN (Client to Site)
User Support Limited up to FW models Up to 50, 250 users Up to 2,000, 5,000, 10,000 users
VPN connectivity Agent-base Agent-base, Web Proxy Agent-less, Agent-base, Web Proxy
Endpoint Protection Control No Yes Yes
HTML5 Support No Yes Yes
User access profile 1 1 Many
Emergency License No Yes, per days Yes, per days
SSL/TLS throughput Up to 300 Mbps Up to 844 Mbps Up to 5.0 Gbps

 

 

 SMA Model per User sessions:

 

 

 

SMA Platforms: