Veeam


Veeam Availability Suite ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

 1. Veeam Backup & Replication
 2. Veeam One

 1.Veeam Backup & Replicationทำงานได้กับทุกรูปแบบ เช่น

ü  Cloud AWS and Microsoft Azure Virtual

ü  VMware vSphere, Microsoft Hyper-V and Nutanix AHV

ü  Physical Veeam Agent for Microsoft Windows and Linux Applications Microsoft, Oracle and SAP


คุณสมบัติหลัก

• Monitoring and Analytics: ขับเคลื่อนด้วย AI ในการสอดส่องและแก้ไข รวมถึงการกู้ข้อมูลอัตโนมัติเมื่อการ backup ข้อมูล และดำเนินการ DR เกิดเหตุไม่คาดคิด

• Backup & Recovery: มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ backed up ไว้พร้อมใช้งาน และสามารถจะเรียกข้อมูลกลับขึ้นมาได้ด้วยหลากหลายวิธีการ

• Intelligent Automation: การตรวจสอบ และการกู้ข้อมูลทำงานอยู่บน Machine Learning(ML)  ที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

• Cloud Portability: ถ้า cloud เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ data center Veeam จะช่วยคุณตระเตรียม backup และ recovery ซึ่งจะช่วยให้การโยกย้ายข้อมูลระหว่าง datacenter และ cloud เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

• Governance & Compliance: โปร่งใส ปลอดภัย ตรงตามกฎบัญญัติ ว่าด้วยการทดสอบคุณภาพของการ back up และตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ virtual แทนที่จะไปที่ production (database ชุดหลัก) รวมถึงการทดสอบการเรียกข้อมูล การกู้ข้อมูล

What’s new in v10?

 • Seriously powerful NAS Backup: Veeam NAS Backup ช่วยคุณจัดการได้ดีขึ้น ไว้วางใจได้มากขึ้น ทั้ง NFS, SMB/CIFS share และ file servers

• Multi-VM Instant Recovery:  เร่งสปีด Disaster Recovery ด้วยพลังของ engine ที่สามารถฟื้นชีพข้อมูลของหลายๆ VM พร้อมกัน

• Veeam Cloud Tier copy mode: คุณสามารถ copy Cloud Tier เกือบจะทันทีหลังจากการ backup สำเร็จ เพื่อลดการใช้ bandwidth และโอกาสที่ข้อมูลจะสูญหายได้

• Ransomware protection: เพิ่มภูมิต้านทาน ลดช่องโหว่กลางอากาศได้อย่างชาญฉลาด เข้าถึงและปกป้องข้อมูลได้จาก off site (นอกพื้นที่ หรือ site ที่ไม่ได้อยู่ใน datacenter)

• Monitoring and reporting for Nutanix AHV: ทำงานร่วมกับ Nutanix AHV ได้ทั้งการตรวจสอบ แจ้งเตือน รายงาน

• Intelligent backup copy: Veeam ช่วยลดเวลาของทีมงานที่ดูแล data ได้ด้วยการ backup และทำชุดข้อมูลสำรองของ SQL ได้เองที่ off site

2. Veeam ONE


ความสามารถหลัก  

Veeam ONE เน้นการควบคุมดูแล และวิเคราะห์  

• Built-in Intelligence: ชี้จุดและแก้ไขอัตโนมัติ ทั้ง infrastructure และ การ configure ก่อนที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน

• Governance & Compliance: ทำงานบนพื้นฐานบัญญัติมาตรฐานต่างๆ (compliance)

• Forecasting and planning: วางแผนและคาดการณ์การจัดเก็บ การสำรองข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับความต้องการได้

Features

 • เฝ้าระวังตลอด 24x7 พร้อมทั้งแก้ไขทุกเหตุขัดข้อง ไม่ให้เหตุเล็กๆ ลุกลามเป็นเหตุใหญ่ ระบบมีข้อกำหนดที่ต้องแจ้งเตือนถึงมากกว่า 340 เหตุ, มากกว่า 150 รายงาน และ Heatmaps
 • Intelligent Diagnostics ลดเวลา downtime และการโทรแจ้งปัญหา ระบบจัดการแก้ไขล่วงหน้า อัตโนมัติ
 • ครอบคลุมถึงการทำงานกับ Nutanix AHV เฝ้าระวังจัดการ รายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อการตัดสินใจว่าจะปกป้อง Nutanix VMs อย่างไร
 • มีระบบมิเตอร์คิดเงิน แจ้งค่าใช้จ่ายให้กับทุกส่วนงานที่ใช้ระบบร่วมกัน
 • ระบบให้ข้อมูลเชิงธุรกิจทั้งการใช้งาน CPU, Memory, site งาน, กลุ่มผู้ใช้งาน, แผนกผู้ใช้งาน และอื่นๆ เพื่อการจัดสรรทรัพยากร และการลงทุนให้คุ้มค่าที่สุด
 • สามารถกำหนดวิธีการแก้ไข ขั้นตอน รวมถึงการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการได้ การจัดการเพื่อให้ระบบสามารถฟื้น ลดเวลา downtime ลดการจัดการแบบ manual แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวระบบเอง
 • มี Agent และรายงานในการเฝ้าระวัง ลดความซับซ้อนในการ backup บนเครื่อง และ บน cloud รวมถึงการแจ้งเตือนว่า agent ได้รับการปกป้อง หรือไม่ได้รับการปกป้อง
 • วางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ กับทุกระบบทั้ง VMware, Hyper-V และแจ้งเตือนหากทรัพยากรเริ่มจะไม่พอเพียง

Features of Veeam ONE เพิ่มเติม เช่น

• Backup compliance reporting

• Raw data analysis and report customizations

• Report Builder

• Multi-tenant reporting and monitoring

• Performance and configuration assessments

• Infrastructure assessment reports

Veeam Backup for Microsoft Office 365

Total access, control and protection of Office 365 data


With Veeam Backup for Microsoft Office 365, you can:

 • ปกป้องข้อมูลของ Office 365 จากการถูกลบ ด้วยความสามารถในการจัดการกับภัยไซเบอร์ และนโยบายการจัดเก็บและรักษาข้อมูล
 • รวดเร็ว ยืดหยุ่นในการกู้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน แต่ละส่วนของ Office 365

• eDiscoveryon Office 365 ตรงตามมาตรฐาน (compliance) ระดับโลก GDPR, ISO27001, FISMA, เป็นต้น

 • เรียกข้อมูลของ Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business และ Microsoft Teams จาก cloud ได้เกือบจะทันที และทำการ back up ทุกวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ ทุกๆ 5 นาที ตามต้องการ และยังเอาข้อมูลที่ต้องการแค่เก็บรักษาไปเก็บที่ Extensible Storage Engine (ESE) ที่รู้จักกันในชื่อ Jet Blue database
 • จะเลือกเก็บข้อมูลที่ local cloud host หรือ Microsoft Azure หรือ Amazon Web Services ได้

• eDiscovery on Office 365 ช่วยให้สามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ back up หรือตรวจสอบเท่านั้น และยังช่วยให้การค้นหา การ copy ข้อมูล การเก็บข้อมูล ทำได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพสูงกว่าการทำหน้าที่เหล่านี้โดยไม่มี Veeam ช่วย