Microsoft 365, Office 365

Microsoft 365 

Microsoft 365 เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อ SMB ทั้ง Office 365, Windows 365, และ Enterprise Mobile Security เพิ่มสมถรรนะในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการปรับเปลี่ยนการทำงานจาก manual, analog, traditional, สู่การทำงานอย่างมีระบบ ทุกขั้นตอนทำงานonline และ digital ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า ลื่นไหลและหวังผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว

Microsoft 365 สร้างช่องทางการทำงานให้ทีมงาน เสริมความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Personnel Data Protection Act (PDPA), และ Global Data Protection Regulation (GDPR) เติมความสะดวก ความพอใจในการทำงานร่วมกันระหว่างคุณ คู่ค้า และลูกค้า ผ่านการสร้างเอกสารร่วมกัน แชร์ข้อมูล ประชุมด้วยกัน ติดตามงาน เข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Teams ที่คุณสามารถ chat, live, on-line meeting, project co-working (ทั้งจากคนต่างแผนก และต่างองค์กร), tracking and update– job /project /team, share file, เป็นต้น

Email ปลอดภัยช่วยปกป้องธุรกิจ ด้วยการตรวจสอบอย่างเข้มข้น หาผู้ร้ายที่อาจจะซ่อนตัวมาในเนื้อหา ในไฟล์แนบ และ ใน link (attached link) หากก้ำๆ กึ่งๆ email ฉบับนั้นก็จะถูกส่งขึ้นไปเปิดที่ Microsoft environment หากเกิดเหตุใดๆ จะได้ไม่กระทบกับธุรกิจของคุณ อีกทั้งยังสามารถกำหนดห้ามส่ง sensitive data เช่น เลข 13 หลัก เลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลด้านชีวภาพของบุคคล อีกกรณีหนึ่ง คือการป้องกันเมล์ถูก hack แล้วเปลี่ยนข้อมูลการโอนเงินต่างๆ ซึ่งสามารถป้องกันด้วยการเข้า รหัส email การใช้ Microsoft 365 จึงวางใจได้ด้วย #Office ATP, #Phishing protection, #Anti-ransomware

 
การปกป้องและจัดการกับวายร้ายเชิงรุก Microsoft 365 ใช้ทั้ง machine learning และ AI รวมถึงข้อมูลการใช้งานจาก Azure, Bing และอื่นๆ อีกมาประกอบกันเพื่อสร้างฐานข้อมูลในการตรวจสอบ แจ้งเตือน และจัดการกับวายร้ายทั้งหลาย user จะเข้าถึงระบบนั้นต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขทั้งเวลา, สถานที่,device, user name and password, multi-authentication, พฤติกรรมการใช้งาน, การ download ข้อมูลที่ผิดปกติ, รายงานการใช้งานและความเสี่ยงของแต่ละ user, application, website, เป็นต้น ตัวอย่างการระวังภัยและปกป้อง เช่น user ที่ใช้ wifi หรือใช้ internet จากข้างนอกองค์กร อาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางข้อมูลได้เหมือนกับการทำงานที่ office หรือกรณีที่เคยเกิดขึ้น คือ พนักงานโพสท์ความคิดเห็นทางการเมืองในเชิงรุนแรง ในกรณีหากใช้ Microsoft 365 สามารถป้องกันการโพส์ต่างๆ ได้

 

Microsoft 365 มีขีดความสามารถในการปกป้องข้อมูล เช่น

 • Secure the Front Door - เริ่มรักษาความปลอดภัยกันตั้งแต่ประตูทางเข้า เพื่อป้องกัน และหยุดเหตุก่อนจะเกิดความเสียหาย เช่น
 • Risk-based Conditional Access and Multi-Factor Authentication การเข้าถึงข้อมูลอย่างมีเงื่อนไข และ การใช้ multi authentication เพิ่มความซับซ้อนในการใช้ username และ password
 • Advanced security reporting รายงานที่แสดงให้เห็นว่าใครใช้ app ใดบ้าง และ ระดับอันตรายของ app รวมถึงใครบ้างในองค์กรที่โดนโจมตีมากที่สุด มีความสุ่มเสี่ยงในการถูก hack มากที่สุด
 • Identify high-risk usage of cloud apps, user behavior, detect abnormal downloads, prevent threats ระบุ app on cloud ที่มีความเสี่ยงในการใช้งาน พฤติกรรมการใช้งานของ user การ download ที่ผิดปกติ การป้องกันภัยคุกคาม
 • Secure Content - creation, transit, consumption การรักษาความปลอดภัยและปกป้องเนื้อหา ตั้งแต่การสร้าง การส่งต่อ และการใช้งาน
 • Shadow IT Detection: แจ้งว่า app ที่ใช้มีความเสี่ยงแค่ไหน

o   การเข้าถึงข้อมูลและระบบอย่างมีเงื่อนไข

o   ใช้ PIN ในการควบคุมการใช้ Device และ App

o   เข้ารหัส Device และ App

o   ห้าม Save-As, Copy, Paste

o   การล้างข้อมูลออกจาก Device และ App

o   จัดการแบ่งกลุ่มและติดเท็กเนื้อหาเพื่อกำหนดระดับความสำคัญในการดูแลจัดการ

o   การเข้ารหัสเอกสาร การติดตาม และการกำจัดเอกสารที่ไม่ปลอดภัย

o   การติดตามและตอบสนองกับไฟล์แชร์ที่มีโอกาสหลุดรั่วออกไป

o   การแยกแยะข้อมูลในระดับ device และ app เพื่อช่วยให้จัดการได้อย่างเหมาะสมทั้งการปกป้อง และการล้างข้อมูล

รวมถึง Windows 10 Pro ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการทำงาน เช่น

 

Microsoft 365 มี 3 plan ให้เลือก ควรเลือก Business Premium ครบเครื่องทั้งเรื่องการทำงานร่วมกัน digital transformation และ ความปลอดภัย

 

ตรวจสอบองค์กรของคุณว่าคุณพร้อมรับมือกับ cybercrime แค่ไหน แค่ไหนที่เรียกว่าปลอดภัย?

 • การตรวจสอบด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับใด?
 • มีกรณีศึกษาหรือคำแนะนำเฉพาะองค์กรของท่านไหม?
 • สร้างแผนปฏิบัติการในการจัดการความปลอดภัยแล้วหรือไม่?
 • สร้างการตรวจสอบ ควบคุมความปลอดภัยแล้วหรือไม่?
 • เอาแผนที่มีอยู่เทียบเคียงกับ compliance และ cybersecurity app เพื่อจัดการทั้งระบบแล้วหรือไม่?

การจัดการธุรกิจหลักยากขึ้น ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ต้นทุน วิธีการ ทีมงาน ซึ่งผู้บริหารต้องทุ่มสรรพกำลังในการบริหาร ส่วนด้านระบบความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานอีเมล์ การจัดการเอกสาร การแชร์เอกสาร การประสานงานระหว่างพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ให้ Microsoft 365 และ ภัทร โปรเกรส ช่วยจัดการ คุ้มค่าในเชิงธุรกิจอย่างแน่นอน.

 

 

Office 365
Microsoft 365