Microsoft Dynamics 365 HR

พนักงานทำงานสำเร็จธุรกิจก็สำเร็จ

Dynamics 365 Human Resources สร้างระบบการทำงานที่ทำให้คนทำงานก้าวหน้า ธุรกิจเติบโต


Transform employee experiences

สร้างประสบการณ์ใหม่ในการทำงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานบริการตัวเอง เข้าถึงทุกข้อมูลที่จำเป็นด้วยตัวเอง

 • ได้ใจพนักงาน ด้วยข้อมูลของพนักงานแต่ละคน ความสำเร็จที่ผ่านมา ทักษะต่างๆ ที่มี ให้ความสนใจเรื่องใด
 • ทุกคนให้บริการตัวเองได้ เช่น update ข้อมูลส่วนตัว การเข้าอบรม และตารางการทำงาน การลางาน
 • ผู้จัดการทำงานในระดับจัดการได้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้ผู้จัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานของทีมงาน งานอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน หรือเป็นปัจจัยให้งานชงัก  
 • LinkedIn Learning หรือ Dynamics 365 Guideจะให้แนวทางการจัดการอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน้าที่ ตำแหน่ง 

 

ใช้ HR programs ให้มีประโยชน์สูงสุด และง่ายที่สุด

 • จัดการเรื่องผลประโยชน์ เงินชดเชย การลางาน วุฒิบัตร การอบรม ข้อบัญญัติต่างๆ รวมถึงรายงานการลางานที่ตรงตามข้อบัญญัติ FMLA, ADA และ การหาบุคคลากร การเข้าถึงผู้สมัครงานที่ใช่สำหรับองค์กร ได้อย่างง่ายที่สุดและมีประโยชน์ต่อองค์กรที่สุด เช่นสร้างระบบเงินชดเชยที่ทำงานได้อัตโนมัติสำหรับคนทั้งองค์กร หรือการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคล

 

Increase organizational agility

เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้กับองค์กร พร้อมสำหรับการขยายตัว และระบบความปลอดภัยในการใช้งาน

 • ลดความซับซ้อนของสายบังคับบัญชา เพิ่มความชัดเจนเรื่องหน้าที่การทำงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องขั้นตอนการทำงาน และการจัดการผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
 • เติมความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และมาตรฐานในการทำงานให้กับต้นทุนมนุษย์
 • Dynamics 365 – HR ทำงานบน Azure จึงมั่นใจเรื่องความปลอดภัย และ compliance ในระดับสากล
 • คุณสามารถปรับ look & feel ได้ด้วยตัวเองตามต้องการ


Discover workforce insights

ทุกภาพชัดทุกแกนด้านกำลังคน ด้วย PowerBI ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเหตุตามผลอย่างเหมาะสม สร้างความไว้วางใจกันได้ยิ่งขึ้น และยังสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 • ปรับปรุงการวางแผนจัดกำลังคน ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่ชัดเจน
 • ลดความซับซ้อน ซ้ำซ้อนในการทำงาน ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวก
 • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่อยู่บนการรับฟังซึ่งกันและกัน เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกกันผ่าน Customer Voice.

 

 

บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด มี solution ครบทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสร้างองค์กรให้เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ชื่นชอบบรรยากาศการทำงาน ระบบการทำงาน ติดตามเป็น “Fan Club (FC)” และเมื่อบริษัทต้องการสรรหาบุคลาการที่มีความสามารถ กลุ่ม FC ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้ รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ที่ LinkedIN มีให้บริษัทได้เลือกเฟ้น กลั่นกรอง จนกว่าจะเจอคนที่ใช่ ต่อจากนั้นก็ทำการนัดสัมภาษณ์ผ่านระบบ Microsoft Dynamics 365 HR การให้ผู้สมัครทำบททดสอบ หัวข้อในการสัมภาษณ์ คะแนนสัมภาษณ์ จนกระทั่งเริ่มต้นทำงาน ทำแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ ทำแผนการเรียนรู้ กำหนด KPI, OKR จนถึงการขึ้นเงินเดือน การ promote ตำแหน่ง และการย้ายสายงาน รวมถึง HR-Focus ที่ช่วยคำนวณเงินเดือน คำนวณระบบรายได้ เงินหัก เวลาทำงาน ประกันสังคม และสรรพากรทั้งหมด HR-Focus เป็น application ที่บริษัทฯ ได้ทุ่มทุนในการพัฒนา ทั้งการสำรวจความต้องการ การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการจัดการทั้งหมดนี้ LinkedIN, Microsoft Dynamics 365 HR, และ HR-Focus บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด สามารถ implement ให้อย่างสมบูรณ์แบบตามกลยุทธ์การจัดการเรื่องทรัพยากรบุคคลในยุคที่ “คนที่ใช่” “Talent” หายากและดูแลยาก.

 

 

 

สนใจ ติดต่อ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด +66 2732 2090, amara@bhatarapro.com.