Business Status -1


รู้จริง รู้ทันที จัดการได้ตรงจุด ตรงใจลูกค้า ยอดขายกี่ล้านก็เป็นจริงได้ #MicrosoftDynamics ช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของข้อมูลจากการทำงานจริงในทุกส่วนงาน ขาย ซื้อ สต๊อก การรับเงินการจ่ายเงินการคาดการณ์กระแสเงินสด การผลิต QC การขนส่ง ข้อมูลเหล่านี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย กำกับด้วยตัวเลขรายละเอียด และที่สำคัญ คือ real time ไม่เพียงเท่านี้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลยังสามารถดูรายงานต่างๆ ตามต้องการได้ เพียงแค่คีย์คำที่ต้องการรู้ ก็รู้ได้ทันที เช่น sales by promotion, sales by province

#ภัทรโปรเกรส พร้อม implement Microsoft Dynamics 365 ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเต็มที่ในเร็ววัน inbox หรือ marketing@bhatarapro.com, 0 27322090 #มาร่วมกันสร้างความสำเร็จ

#MicrosoftDynamics #NAV, #AX หรือ #MicrosoftDynamics365 F&O, Production, CE (Finance, Operation, Production, Customer Engagement) #MicrosoftDynamics365 BC (Business Central) และ #MicrosoftPowerBI

ฉวยโอกาสปิดการขายด้วยข้อมูลสต๊อก shipment การจัดส่ง จัดซื้อก็ทำ plan purchase ได้ทั้งจาก SO สถิติที่เคยสั่ง และการคาดการณ์ที่ได้จากรายงาน Power BI ทำให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายคลัง บรรลุ OKR ได้ ไม่มีปัญหากับเซลส์ ไม่มีปัญหากับฝ่ายการเงินเรื่องแบกสต๊อก ไม่มีปัญหาเรื่องที่เก็บสินค้า ไม่มีปัญหาเรื่องสินค้าที่มีไม่ move มีแต่คนถามหา คนจะขายสินค้าที่ไม่มี รวมถึงกระบวนการผลิตที่มีแนวโน้มที่จะต้องผลิตเพื่อสนับสนุนการตลาดแบบ mass personalized มากขึ้น ทั้งหมดนี้มีรายละเอียดอีกมากมายที่ ภัทร โปรเกรส นำเสนอเคสจริงได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการขาย ซื้อ ผลิต จัดส่ง ไปถึงบริการหลังการขาย Preventive Maintenance, Maintenance Service Agreement…

Contact Form