SAP HANA_Azure


ผู้ใช้ #SAPEcc6 ที่กำลังเตรียมตัวรอ S/4 HANA #Azure พร้อมช่วยท่านเตรียมตัว migrate ก่อนเนิ่นๆ
ด้วย Performance & Security ที่ดีที่สุด และที่สำคัญไม่ต้องซื้อ hw
ล่วงหน้าแบบไม่มั่นใจว่าจะรองรับ S/4 หรือไม่
#ภัทรโปรเกรส ก็พร้อมทำงานร่วมกับคุณ


Contact Form