Microsoft Dynamics 365 ERP+CRM

-- >เมื่อการเดินเกมธุรกิจอยู่ที่ความชาญฉลาดในการใช้ข้อมูล Microsoft Dynamics 365 จึงเป็นตัวช่วยที่มีศักยภาพ เป็น business application ที่ประสานทุกหน่วยงานให้เป็นหนึ่งอย่างอัตโนมัติ และอัจฉริยะ ธุรกิจของคุณจึงตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที กับสามารถสร้างกลยุทธ์เชิงรุก เห็นโอกาสและมีเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวโอกาสนั้น แม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Microsoft Dynamics 365 ERP+CRM ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ให้ความกระจ่างเรื่องลูกค้า ผู้ซื้อ สต๊อก นำสู่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงใจ ถูกเวลา ตอบสนอง mass personalization และขั้นตอนการดำเนินงาน การผลิต ที่กระชับ ลดต้นทุน

การขยายธุรกิจในโลก Digital ธุรกิจต่างต้องเสริมความแกร่ง และความยืดหยุ่นในการจัดการ พร้อมจะ disrupt ตัวเองเพื่อการเติบโต ด้วยเทคโนโลยี Microsoft Dynamics 365 ที่มาพร้อมความสามารถของ Microsoft Cloud จะช่วยให้คุณจัดการได้เป็นอย่างดี ทุกหน่วยทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อกัน (collaborateand connect) การขาย การให้บริการ การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า การประสานงานระหว่างกันเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างรวดเร็วและลื่นไหล

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเมื่อต้องตัดสินใจ Microsoft Dynamics 365 รวมถึง ข้อมูลจาก IoT & AI ที่ ภัทร โปรเกรส ได้พัฒนาเพิ่ม เป็นแหล่งข้อมูลที่มีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งผลให้การวิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น  ผู้บริหารจึงตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์

การค้าไม่มีพรมแดนเกิดขึ้น การแข่งขันเรื่องต้นทุนการผลิตอย่างเดียวทำให้ฝากฝั่งยุโรป อเมริกา เสียเปรียบ อีกทั้งการก่อการร้ายผ่าน cyber ก็แพร่กระจาย การสร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจจึงตามมา เช่น Global Data Protection Regulation (GDPR) การค้าขายกับผู้ค้าในแถบยุโรป คู่ค้าจะต้องมีระบบที่เชื่อถือได้ว่าข้อมูลต่างๆ จะไม่รั่วไหล ไม่ก่อให้ความเสี่ยงด้าน cyber ดังนั้น หากคุณเลือกใช้ Microsoft Dynamics 365, Office 365, Azure คุณจะได้รับการยอมรับ และผ่านมาตรฐาน GDPR อย่างแน่นอน และที่สำคัญ ภัทร โปรเกรส มีความเชี่ยวชาญในการ implement ทุกระบบ

ภัทร โปรเกรส ดั้นด้นหาแนวทางสว่างไสว ERP, Infra, Data, IoT, AI เราตั้งใจไขประโยชน์เพื่อคุณคนสำคัญ

ร่วมกันลงหลักปักฐานในโลก Digital.

 

Complete Your Art of Doing Business

 

Free seminar 21 Feb 19 : Dynamics365 Business ecosystem @ Now & Future 

สำรองที่นั่ง  ที่นี่ 

Contact Form