ทำบุญบริษัท ครบรอบ 25 ปี


15 พ.ค 62 ครบรอบวันก่อตั้ง ภัทร โปรเกรส บจก.