Hillstone

Hillstone ปราการที่แข็งแกร่งด้วยศักยภาพในการจับพฤติกรรมของเหล่าวายร้ายอย่างอัจฉริยะ

Hillstone เป็น Next-generation Firewall (NGFW) นั่นคือ เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถคัดกรอง ทราฟฟิคและควบคุมการใช้งานได้ถึงระดับแอพพลิเคชัน (Layer 7) แตกต่างจากไฟร์วอลล์รุ่นเก่าที่คัดกรองได้แค่เพียงหมายเลข IP และหมายเลขพอร์ท (L3/L4) 
ความจำเป็นที่เราต้องมี Hillstone NGFW เพราะปัจจุบันนี้มีแอพพลิเคชันหลายประเภท แต่ละประเภทไม่ขึ้นกับหมายเลขพอร์ท หรืออาจใช้พอร์ทร่วมกันกับแอพพลิเคชันอื่น เช่น พอร์ท 80 HTTP ที่ยินยอมให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ รับส่งอีเมลล์ ดูวิดีโอ หรือคุยโทรศัพท์หากันได้ การปิดพอร์ท 80 หมายถึงการปิดบริการเหล่านั้นทั้งหมดโดยไม่สามารถเลือกเป็นรายแอพพลิเคชันได้ NGFW จึงเข้ามามีบทบาทให้การควบคุมแต่ละรายแอพพลิเคชันโดยไม่จำกัดว่าแอพพลิเคชันเหล่านั้นทำงานอยู่บนพอร์ทใด
นอกจากการควบคุมการใช้งานระดับแอพพลิเคชันแล้ว NGFW ยังอาศัยขุมพลังฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันที่พัฒนาก้าวไปไกลกว่าในอดีตในการให้บริการฟีเจอร์อื่นๆ เพื่อให้ NGFW กลายเป็นปราการด่านแรกและด่านสำคัญในการคัดกรองและควบคุมทราฟฟิคทั้งจากภายนอกวิ่งเข้าสู่ระบบเครือข่าย และจากการใช้งานภายในสู่ระบบอินเตอร์เน็ตภายนอก ฟีเจอร์สำคัญที่พบใน NGFW ในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบป้องกันภัยคุกคาม (IPS), ระบบแอนตี้ไวรัส, ระบบพิสูจน์ตัวตนและติดตามผู้ใช้, ระบบคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์, ระบบ VPN, ระบบ Cloud-Sandbox และอื่นๆ 
 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Contact Form