Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV 2018 เสริมความลื่นไหล คล่องตัวในการขยายธุรกิจ

Microsoft Dynamics NAV 2018 facilitates your business.
 
Microsoft Dynamics NAV 2018 เสริมความลื่นไหล คล่องตัวในการขยายธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ Microsoft Dynamics NAV 2018 ช่วยสร้างระบบการทำงานที่ส่งผลดีต่อการเพิ่มช่องทางการขาย ขายส่ง ขายหน้าร้าน ขาย on-line (e-commerce) เพิ่มจำนวนลูกค้าและยอดขายได้ด้วยการจัดการที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ยืดหยุ่น และ look & feel ทันสมัยมาก และที่น่าสนใจ คือ Microsoft Dynamics NAV 2018 ทำงานได้ทั้งแบบ on desktop, on web, on mobile จึงเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆตอบสนองความคุ้นเคยของผู้ใช้งานทั้งผู้ใช้ iOS, Android, Windows การทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ด้วย device ใดๆ ก็ได้ ในส่วนของผู้บริหารก็ได้รับรายงานที่นำเสนอ “Forecast” “Predict” ในหลากหลายมุมมอง ในทุกๆ เวลาที่ต้องการ

Contact Form